سال ۱۳۹۳

افشای توطئه جدید وزارت اطلاعات و نیروی قدس علیه ساكنان لیبرتی

فرستادن مزدوران به عراق تحت عنوان خانواده ساكنان.

براساس اطلاعات رسیده از داخل ایران، وزارت اطلاعات آخوندی و نیروی تروریستی قدس درصددند بار دیگر شماری از مأموران و مزدوران خود را تحت نام خانواده مجاهدین و دیدارهای خانوادگی به عراق اعزام نمایند تا به یك كارزار كثیف علیه مجاهدان لیبرتی مبادرت كنند.

رژیم آخوندی به این منظور «انجمن نجات»، كه شعبه یی از وزارت اطلاعات است، را موظف كرده تا مزدوران را از استانهای مختلف كشور به عراق اعزام كند. علاوه بر این شماری از مزدوران شناخته شده خود مانند ابراهیم خدابنده را در مهرماه گذشته به عراق فرستاد تا با مزدوران عراقی و سفیر رژیم، پاسدار دانایی فر، دیدار و برای این كارزار شیطانی زمینه سازی كنند.

بنا بر خبرهای منتشر شده در سایتهای وزارت اطلاعات در روز اول آذر، دانایی فر در روز 24 مهر ماه 93، در دیدار با ابراهیم خدابنده در محل سفارت در بغداد «قول مساعد داد تا به تلاشهایش برای برقراری ارتباط بین اعضای گرفتار در فرقه رجوی و خانواده هایشان ادامه داده و در این راه از تمامی ظرفیتهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق استفاده نماید».

علاوه بر این رژیم آخوندی در صدد است تا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از مأموران ملل متحد و صلیب سرخ بین المللی در این پروژه بهره برداری كند. طبق طرح وزارت اطلاعات، «انجمن نجات» ابتدا مزدوران خود را تحت عنوان خانواده ساكنان لیبرتی نزد وزارتخارجه می فرستد و سپس وزارتخارجه آنها را به دفتر صلیب سرخ بین المللی در تهران ارجاع می دهد تا اسامی آنها را به عنوان خانواده ساكنان لیبرتی ثبت نمایند. این نفرات سپس به عراق اعزام می شوند.

به این ترتیب رژیم آخوندی در صدد به راه انداختن دور دیگری از شكنجه روانی ساكنان است.

حكومت آخوندی از بهمن ماه 88 تا دی ماه 90 با اعزام گروهی از مزدورانش به عراق زیر عنوان خانواده ساكنان اشرف، و استقرار آنها در كنار اشرف با 320 بلندگو به صورت شبانه روزی به شكنجه روانی ساكنان مشغول بود. این اقدام ضدبشری به كمك عوامل اطلاعاتی رژیم در سفارتش در بغداد صورت می گرفت.

مقاومت ایران ضمن یادآوری تعهدات مكرر و مكتوب آمریكا و ملل متعهد درباره حفاظت ساكنان لیبرتی، نسبت به مقاصد شوم اطلاعات و نیروی قدس و سفارت رژیم در بغداد هشدار می دهد و خواستار جلوگیری از هرگونه تحركی از سوی رژیم ایران و عوامل و مزدوران آن علیه ساكنان لیبرتی تحت هر عنوانی است.

با توجه به طرح رژیم آخوندی برای سوءاستفاده از ارگانهای بین المللی در جهت شكنجه روانی ساكنان لیبرتی تحت عنوان خانواده ساكنان، شورای ملی مقاومت ایران و ساكنان و نمایندگانشان همچنانكه در زمان كوبلر نیز بارها اعلام كرده بودند، از هر گونه ملاقات و همكاری و رابطه با هر طرفی كه پای رژیم ایران را در پرونده مجاهدین و ساكنان لیبرتی به میان بكشد، معذور هستند. مداخله دادن رژیم ایران در پرونده ساكنان لیبرتی، اعضا سازمان مجاهدین خلق ایران كه امنیت و سلامتی آنها و خانواده هایشان را بخطر می اندازد یك اقدام مجرمانه است و هرگز و به هیچ وجه قابل گفتگو نیست.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

6 آذر 1393(27نوامبر2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا