کمیسیون زنان

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران: مزدوران بسیجی حداقل شش زن را با چاقو مضروب كردند

 در آستانه روز دانشجو، 16 آذر، بسیجیان جنایتكار رژیم آخوندی در شهرستان جهرم (استان فارس-جنوب ایران) دست كم شش زن را كه پنج تن از آنان از دختران دانشجو دانشگاه جهرم هستند، با چاقو مضروب كردند.

بنابر پاره یی گزارشها شمار زنان قربانی به 12تن بالغ می شود. این اقدام جنایتكارانه  به دنبال اعتراضات اخیر 300 تن از دانشجویان دانشگاه جهرم بود كه در رابطه با سیاستهای سركوبگرانه دانشگاه دست به اعتراض زده بودند. 

بسیجیانی كه در این جنایت دست داشته اند و توسط دانشجویان شناسایی شده اند، رهبر ارگان سركوب موسوم به موتلفه و سه مزدور موتور سوار دیگر بوده اند. یكی از آنها یك چاقوكش بسیجی به نام محمد بهشتی است. پدر وی سرهنگ-پاسدار جلیل بهشتی، فرمانده بسیج منطقه قطب آباد از توابع شهرستان جهرم بوده است.

خانم چیت ساز، مسئول كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ضمن محكوم كردن این اقدام جنایتكارانه علیه دختران دانشجو گفت: رژیم زن ستیز آخوندی در ایران طی 35سال حاكمیت ننگین خود جز نهادینه كردن خشونت و تبعیض و سركوب مستمر هیچ دستاوردی برای زنان ایران نداشته است. این حملات رذیلانه علیه دختران جوان دانشجو نیز كه به دنبال جنایت اسیدپاشی به زنان و دختران بیدفاع در مهرماه گذشته صورت می گیرد، واكنش رژیم آخوندی به انزجار فزاینده مردم ایران به ویژه جنبش رو به گسترش زنان و به منظور مقابله با گسترش اعتراضات و وضعیت انفجاری جامعه است.

خانم چیت ساز عموم زنان و جوانان ایرانی را به اعتراض علیه این خشونتها فراخواند و از عموم مراجع و ارگانهای حقوق بشری به ویژه ارگانهای مدافع حقوق زنان و دانشجویان خواست این جنایتها را محكوم كنند.

 

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

9 آذر 1393 (30نوامبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا