سال ۱۳۹۳

بیانیة كمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت ایران

 ماهیت و اهداف كنگرة ”آی دزد…” رژیم آخوندی در قم تحت عنوان ”كنگرة جهانی جریانهای افراطی و تكفیری از دیدگاه علمای اسلام”،

 در حالیكه بخشهای بزرگی از عراق و سوریه تحت سونامی تعدی و تجاوز جنایتكارانة ”داعش“ می سوزند و ویران می شوند و جان و نوامیس و فرزندان مردم به تاراج رفته است، آخوندهای مرتجع حكومتی كه خود الهام بخش داعشی ها و تكفیری های عصر ما هستند، ابراز نگرانی می كنند كه اسلام متجاوزان اشكال دارد چرا كه آنها ”تكفیری هستند!“

در خلال چندماه اخیر كه تنوره كشیدن ”داعش“ و تصرف بخشهای مهمی از عراق و سوریه تحت عنوان اعلام خلافت!، به بحران بیسابقه جهانی تبدیل شده است، كسی بی خبر نماند كه سركوب وحشیانه خیزش انقلابی مردم سوریه توسط رژیم آخوندی به شكافهایی انجامیده كه دستجات افراطی خونریز در آن لانه گزیده و تكاپوی تندی را جهت سربازگیری از جای جای جهان به منظور اعلام خلافت ارتجاعی خود در پیش گرفته اند. از سوی دیگر جنایتهای ضد بشری آخوندهای حاكم بر ایران علیه مردم عراق به دست گماشتة بدنامشان در بغداد، نوری مالكی و سركوب تمامی صداهای حق طلب خلقهای عراق، زمینه گسترش خونریزان تازه نفس داعشی را فراهم كرد و بر این كشور همسایة ما از بر باد رفتن جانها و نوامیس و… همان رفت كه اغلب خبر داریم و جهان را تكان داد.

اما در همین رویداد میخكوب كننده شاهد هستیم كه از یكسو تمامی اعتبار كاذب رژیم خمینی-خامنه ای مبنی بر استكبار ستیزی و حمایت از خلق مظلوم فلسطین و… نزد عام و خاص مردمان منطقه چونان حبابهای توخالی تركید و از سوی دیگر مسئولیت رژیم آخوندها در این كشورگشاییهای تجاوزكارانه تحت عنوان ایجاد حاكمیت و خلافت اسلامی، برای بسیاری كه غفلت ورزیده و یا تجاهل داشتند، از پردة هرگونه ابهام و تردید بیرون شد. و همه دانستند كه این سونامی جز حاصل سه سال شركت مستقیم سرویسهای مختلف نظامی و امنیتی آخوندهای تهران و نوری مالكی در سركوب مردم عراق و سوریه و هدر دادن اموال مردم عراق در این مسیر نبوده است به نحوی كه قبل از سقوط نینوا مهترین استان كشور پس از پایتخت، جیبهای مردم عراق و خزانة كشورشان در تنور جنگ و تجاوزی كه آخوندهای در عراق و سوریه به راه انداخته بودند خالی می شد و به سرقت می رفت.

پاسخ آخوندها بر این رسوایی كه در سراسر جهان عربی و اسلامی پژواك تكان دهنده یی داشته و دارد، برگزاری سورچرانیهای مضحك موسوم به ”كنگرة جهانی جریانهای افراطی و تكفیری از دیدگاه علمای اسلام”، در قم بود كه برای برگزاریش پیرنوكرترین كارگزاران خامنه ای كه به نحو مبتذلی ملقب به ”مرجع تقلید“ شده اند، به خدمت گرفته شدند. گنگره یی در روزهای دوم تا چهارم آذر93 به ریاست شیخ ناصر مكارم شیرازی، 90ساله، با همكاری شیخ جعفر سبحانی، 85ساله، و كارگزاری مشتی از دیگر پیر نوكران حوزوی دارالخلافه ولی فقیه.

اما ملت و اندیشمندان ملت ایران می دانند و همواره به جهانیان گوشزد كرده اند كه:

الف: رژیم آخوندی ایران از بدو پیدایش عملا خود را مسئول گسترش و صدور بنیادگرایی افراطی تحت نام اسلام اعلام كرده و انبوهی مؤسسات نظامی، تبلیغاتی، دیپلوماتیك، اطلاعاتی و امنیتی و خزانه و امكانات ملت ایران را به خدمت این سیاست در آورده است:

ب: این سیاسیت دیرینه و شوم، در كشورهای عراق، سوریه و لبنان و یمن و چندین كشور دیگر تا حد اشغال مستقیم بخشهای اساسی و حیاتی این كشورها گسترش پیدا كرده است.

ج: تمامی قتلها و جنایتها و هتك ناموسها و تخریب سیاسی و تبلیغاتی چهره های مردمی كه این روزها در این كشورها توسط نیروهای مختلف افراطی صورت می گیرد، قبلاً در شدیدترین و شنیع ترین شكل خود توسط آخوندهای حاكم در حق ملت ایران روا شده و همین جنایات تبدیل به الگوهای دستجات خون آشام موسوم به جهادیستهای اسلامی شده است.

د: در این میان، روش تكفیر دیگر متفكران و فعالان مسلمان از دیرباز توسط همین رژیم و سرانش، از جمله توسط شخص روح الله خمینی، و شماری از قضات ضدشرع گماشته از جانب وی به هدف قتل و نابودی مخالفان و تحكیم دیكتاتوری سیاه به كار گرفته شده و اسناد این فتواهای شیطانی و احكام طغیانی شوم كه بیش از همه سازمان مجاهدین مسلمان را هدف قرار می دهد در دسترس همگان است.

بر این پایه، مقاومت ایران توجه تمامی هموطنان و عموم نیروها و فعالان انسان دوست، صلح طلب و فعالان حقوق بشر را دعوت می كند كه این حقایق را به همگان گوشزد كرده و هرچه بیشتر به افشای روشهای شوم آخوندهای حاكم بر ایران كه الهامبخش داعش هستند، برخاسته و جهان معاصر را نسبت به این امواج سیاهی و پلیدی زینهار دهند

 

جلال گنجه ای

مسئول كمیسیون مذاهب و آزادی ادیان

آذرماه1393

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا