سال ۱۳۹۳

ایران: فراخوان برای نجات منصور آروند ، زندانی سیاسی كرد

 مقاومت  ایران  از ارگانهای حقوق بشری خواستار اقدامی مؤثر برای رسیدگی به خواستهای زندانیان اعتصابی زندان ارومیه و دیگر زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم ایران است.

روز شنبه 8 آذر در دهمین روز اعتصاب غذای 29زندانی سیاسی كرد در زندان مركزی ارومیه، دژخیمان رژیم منصور اروند، از زندانیان سیاسی این بند را به طور ناگهانی به زندان مهاباد منتقل كردند. وی كه متهم به «محاربه» است، به تازگی حكم اعدامش به تأیید دیوانعالی آخوندی رسیده و در معرض خطر اعدام قرار دارد.

به دنبال آن مزدوران گارد ویژه مجهز به باتوم و شوکر الکتریکی در هراس از اعتراض همبندان منصور اروند و به منظور ارعاب زندانیان، بند سیاسی زندان ارومیه را به محاصره خود در آوردند. 

همچنین دژخیمان به هنگام ملاقات زندانیان با خانواده هایشان، به منظور اعمال فشار و تحقیر آنها، با در آوردن همه لباس زندانیان و بازرسیهای غیرمتعارف، آنها را مورد تحقیر و توهین قرار دادند.

29زندانی سیاسی كرد بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه از روز 29 آبان در اعتراض به انتقال مجرمان عادی به بند زندانیان سیاسی و انتقال زندانیان سیاسی به بند مجرمان عادی و تشدید اعمال فشارها علیه زندانیان و خانواده هایشان دست به اعتصاب غذا زده اند. حال تعدادی از زندانیان بر اثر 10روز اعتصاب غذا رو به وخامت نهاده است. از جمله علی افشاری است که به خاطر محرومیت از درمان از بیماریهای مختلف رنج می برد، در وضعیت وخیمی قرار گرفته است.

 دژخیمان برای جلوگیری از انتقال اخبار این اعتصاب غذا از ظهر شنبه تلفنهای زندان ارومیه  را قطع كرده اند. شكنجه گران زندانیان اعتصابی را تهدید كرده اند كه در صورت ادامه اعتصاب زندانیان عادی بیشتری را به بند آنها منتقل خواهند كرد.

همچنین زندانیان سیاسی زندان گوهردشت و شماری از زندانیان سیاسی زندانهای سنندج و زاهدان و بندر لنگه  از  اعتصاب زندانیان سیاسی زندان ارومیه اعلام حمایت كردند.

مقاومت  ایران  از عموم مراجع و ارگانهای حقوق بشری خواستار اقدامی مؤثر برای نجات جان  منصور آروند، زندانی سیاسی كرد و رسیدگی به خواستهای زندانیان اعتصابی و دیگر زندانیان سیاسی در سیاهچالهای رژیم ایران است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

9 آذر 1393 (30نوامبر 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا