سال ۱۳۹۳

ایران: اعتراضات در روز دانشجو با شعار«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران».

تعویض محل سخنرانی روحانی و لغو سخنرانی شهردار تهران در وحشت از تظاهرات دانشجویان.

روز یكشنبه دانشجویان شهرهای مختلف كشور به مناسبت 16آذر، روز دانشجو در ایران، تجمعهای اعتراضی بر پا كردند. در تهران رژیم آخوندی در هراس از اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران، برنامه از پیش اعلام شده آخوند روحانی در این دانشگاه را لغو كرد.

این برنامه در دانشگاه علوم پزشكی ایران در اتوبان موسوم به همت كه محلی پرت است، برگزار شد. كارگزاران رژیم با اعمال تمهیدات امنیتی فشرده از ورود دانشجویان به سالن مراسم جلوگیری كردند. با وجود این، دانشجویان در میان سخنرانی روحانی از او در مورد گرانی بیسابقه نان سؤال كردند و در اعتراض به رژیم سركوبگر آخوندی شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» سر دادند. عوامل نیروهای سركوبگر نفراتی را كه فیلم می گرفتند با باتون كتك می زدند.

در دانشكده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت نیز دانشجویان شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند. دانشجویان دانشگاه علامه نیز در تجمع خود به مناسبت روز دانشجو شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» سردادند. نیروهای گارد ضدشورش از گرفتن فیلم و عكس توسط دانشجویان جلوگیری می كردند.

سرتیپ-پاسدار جنایتكار قالیباف، شهردار تهران، كه قرار بود در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی كند در هراس از اعتراضات دانشجویی برنامه خود را لغو كرد. مزدوران لباس شخصی در این دانشگاه از گرفتن فیلم و عكس توسط دانشجویان جلوگیری كردند.

در دانشگاه هنر در تهران، مزدوران از ترس مختل شدن برنامه حكومتی توسط دانشجویان معترض، از ورود آنان به برنامه جلوگیری كردند. دانشجویان در مقابل دانشگاه دست به تجمع زدند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16 آذر 1393 (7دسامبر2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا