سال ۱۳۹۳

ایران: فراخوان مقاومت ایران به نجات 31 زندانی كه در معرض اعدام هستند

مقاومت یكی از زندانیان با شعار مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر لاریجانی در مقابل انتقال خود برای اجرای حكم اعدام.

مقاومت ایران برای نجات 31 زندانی محكوم به مرگ در زندان قزل حصار كه به نقطه نامعلومی منتقل شده اند، فراخوان می دهد. همچنین با درود به بیش از 500 زندانی اعتصابی در بند 2 زندان قزل حصار ، عموم مراجع و ارگانهای بین‌المللی حقوق بشر را به اقدامی عاجل برای رسیدگی به خواستهای زندانیان اعتصابی و توقف احكام مرگ به ویژه اعدامهای جمعی فراخوان می دهد.

از روز 11آذرماه زندانیان سالن 3 بند 2 زندان قزل حصار در اعتراض به اعدامهای جمعی و پیاپی در این زندان و به منظور توقف این مجازات وحشیانه، دست به اعتصاب غذا زده اند. آنان در مقابل تمهیدات سركوبگرانه و فریبكاریهای رژیم برای شكستن این اعتصاب، مقاومت كرده و برای هشتمین روز به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند.

رئیس زندان اعتصاب كنندگان را تهدید كرده است كه در صورت ادامه اعتراض 200نفر را اعدام خواهد كرد.

در این راستا، در روز یكشنبه 16آذر، دژخیمان 31زندانی محكوم به مرگ را از بند خارج و به نقطه نامعلومی منتقل كردند. شماری از زندانیانی كه برای اجرای حكم اعدام منتقل شده اند، كسانی هستند كه مأموران رژیم آنان را به‌عنوان عوامل اصلی اعتراضات و اعتصاب غذا در زندان قزل حصار میداند.

در این جریان یكی از زندانیان در مقابل انتقال خود به مقاومت پرداخت و در اعتراض به انتقالش برای اجرای حكم اعدام شعار «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر لاریجانی» سر داد. وی سرانجام تلاش كرد با خودزنی، جانیان را انتقال خود بازدارد. گفته می شود زندانی مزبور بر اثر شدت جراحتهای وارده در آستانه مرگ قرار داشته است اما مأموران زندان از انتشار هر گونه اطلاعاتی در این زمینه سر باز می زنند.

افزایش امواج اعدام در زندانها و شهرهای مختلف كشور از جمله به دار آویختن دست كم 51زندانی صرفا در فاصله روزهای 3تا 12 آذر، نشانگر هراس فاشیسم مذهبی حاكم از گسترش اعتراضات مردم جان به لب رسیده ایران و به منظور تشدید جو ارعاب در جامعه است. كارگزاران رژیم خود اذعان دارند كه «امنیت …برای دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی مهمترین دغدغه است و در اجرای این وظیفه هرگز کوتاهی نکرده و نخواهند کرد».

 سكوت جامعه بین المللی در مقابل وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران به سران نظام ولایت فقیه كه در بین مردم به «پدرخوانده داعش» معروفند، برای توسل به هرگونه توحش از اسیدپاشیدن تا چاقوزدن به زنان و دختران بیدفاع تا امواج اعدامهای جمعی در زندانها و شهرهای مختلف كشور دست باز داده است.

هرگونه مراوده با این رژیم ضدبشری باید مشروط به رعایت حقوق بشر ازجمله توقف مجازات ضدانسانی اعدام باشد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

18 آذر 13493 (9دسامبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا