سال ۱۳۹۳

دولت عراق چهار هفته است كه از ورود بنزین به داخل لیبرتی جلوگیری می كند

نیروهای عراقی برای چهارمین هفته متوالی از ورود بنزین به كمپ لیبرتی جلوگیری می كنند. پیش از این نیز در ماههای اوت و سپتامبر و اكتبر برای هفته های متوالی از ورود بنزین به كمپ جلوگیری می شد.

بنزین خریداری شده توسط ساكنان،  به طور كامل به مصرف خودروهای خدماتی و خودروهایی  می رسد كه برای رفت و آمد بیماران و مجروحان در داخل كمپ استفاده می شود. 

رفت و آمد در جاده های گلی و سنگلاخ كمپ ، به ویژه  در فصل سرما برای بیماران طاقتفرسا و غیر ممكن است. به این ترتیب مأموران عراقی از یكسو با جلوگیری از راهسازی و اسفالت كردن مسیرهای داخلی كمپ و از سوی دیگر با جلوگیری از ورود بنزین و غیرقابل استفاده كردن خودروهای موجود در كمپ، بیماران و مجروحان را به طور مضاعف شكنجه می‌كنند.

ساكنان در یك توافق سه جانبه با دولت عراق و یونامی از ابتدای ورود به لیبرتی، هر هفته مقدار محدودی بنزین برای این خودروها وارد می كردند. شركت تأمین كننده نیز از ابتدا این بنزین را با هزینه ساكنان تأمین می كرد، اما نیروهای عراقی در ماههای گذشته به بهانه های مضحك در ورود بنزین شكارشكنی می كنند.

این اقدام سركوبگرانه كه نقض آشكار یادداشت تفاهم امضاشده بین دولت عراق و یونامی است به طور مستمر به صورت شفاهی و كتبی با یونامی مطرح می شود، ولی هیچ اقدام مؤثری برای حل آن انجام نشده است .

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

11 دی ماه 1393 (اول ژانویه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا