کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم: اعزام عوامل اطلاعات به اروپا برای نفوذ در مخالفان، جمع آوری اطلاعات و زمینه سازی تروریسم

وزارت اطلاعات فاشیسم دینی حاكم بر ایران به اعزام عوامل خود به اروپا تحت عنوان پناهنده برای نفوذ در مخالفان، جمع آوری اطلاعات از آنها و زمینه سازی برای اقدامات تروریستی ادامه می دهد.

 یكی از آخرین نمونه ها اعزام مزدوری به نام عیسی آزاده به فرانسه است كه جزییات ارتباطات او با وزارت اطلاعات سال گذشته در اطلاعیه كمیسیون امنیت و ضد تروریسم به تاریخ 4 اسفند 1392 افشا شد.

مزدور مزبور در دیماه 1391 از لیبرتی به هتل مهاجر در بغداد، كه تحت كنترل وزارت اطلاعات است، رفت و از طریق یك پاسدار سرتیپ نیروی تروریستی قدس با نام مستعار سجاد كه مسئولیت هتل مهاجر را به عهده دارد و دو دژخیم دیگر به نامهای موسوی و حسینی از مأموران سفارت رژیم در بغداد به خدمت وزارت اطلاعات درآمد و سپس به ایران برده شد تا تحت آموزشهای مشابه «مسعود دلیلی» راهنمای قتل عام 10 شهریور در اشرف قرار گیرد.

در آبان 1389 دختر این مزدوركه با یك مأمور اطلاعات به نام محسن آستانی ازدواج كرده بود به اشرف رفته و با شركت در نمایشها و سنگ پراكنی های مزدوران به مجاهدان اشرفی خواستار بازگشت پدرش به ایران شده بود.

عیسی آزاده پس از قبول بردگی وزارت بد نام در هتل مهاجر بغداد به همراه سر دژخیمان سجاد و موسوی و حسینی به همكاری تمام عیار با رژیم از جمله تهدید و تطمیع افراد تازه وارد برای تن دادن به مزدوری اطلاعات آخوندی پرداخت. او با كمك دستیار افغانی مارتین كوبلر به نام دورانی به فرستادن پیغامهای وزارت اطلاعات برای برخی از ساكنان لیبرتی مبادرت كرد كه با افشاگری و شدیدترین اعتراض آنها مواجه و در همان زمان علنی شد.

در همین خصوص نماینده ساكنان در روز 27 ژانویه 2013 به یونامی نوشت: مسعود دورانی یكی از افراد كوبلر به یكی از ساكنان مراجعه كرده و پیام «یك مأمور اطلاعات ملایان به نام عیسی آزاده» را به او داده است. «چیزی كه خشم و سرخوردگی ساكنان را به شدت برانگیخته است». نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس كمیته بین المللی در جستجوی عدالت نیز در همان روز در نامه یی به دبیركل ملل متحد از اینكه كارمند یونامی «پیام یكی از افرادی كه قبلا لیبرتی را ترك كرده و هم اكنون در خدمت وزارت اطلاعات رژیم ایران قرار دارد» را به یكی از ساكنان لیبرتی منتقل كرده به شدت اعتراض كرد.

سپس گشتاپوی آخوندی یك پاسپورت ایرانی به شماره 16359085 با تاریخ 24 بهمن 1391 برای این مزدور صادر و در آبان 1392 او را برای «توجیه و آموزش» در باره مأموریتهای جدید به ایران برد. اما حضور وی در ایران را به طور كامل مخفی نگه داشت و حتی او را از بسیاری از بستگانش پنهان كرد تا در توطئه های بعدی در صورت لزوم مدعی شوند كه به طور مستقیم از عراق به اروپا رفته است. این مزدور، اطلاعات اماكن مختلف لیبرتی را در اختیار دژخیمان قرار داده و به طور مشخص در طراحی حملات موشكی به لیبرتی شركت داشته است.

وزارت اطلاعات پس از تكمیل توجیهات و آموزشها، این مزدور را به طور مخفیانه به فرانسه فرستاد تا با كسب پناهندگی در این كشور مأموریتهای محوله را انجام دهد. طبق دستورالعمل وزارت اطلاعات او تا اطلاع ثانوی و گرفتن پناهندگی از ارتباط و تماس با سایر مزدوران رژیم در خارج از كشور منع شده است.

همچنانكه در اطلاعیه 4 اسفند 1392 كمیسیون امنیت آمده است فرد بریده یی كه به هتل مهاجر می رود، پس از طی مراحل اولیه به اتاقهایی در طبقات 2و3و4 فرستاده می شود، اما مواردی مانند مسعود دلیلی، كه برای مقاصد جنایتكارانه كاندیدا می شوند به محلهای ویژه دیگری منتقل می شوند.

مزدور دلیلی در شبیخون 10شهریور به اشرف راهنمای مهاجمان بود و به همین خاطر توانستند در فاصله زمانی كوتاه 52 تن از مجاهدان را به شهادت رسانده و 7 تن را به گروگان بگیرند. در پایان مهاجمان برای پاك كردن آثار جنایت، خود او را هم به قتل رسانده و صورتش را برای پنهان كردن هویتش سوزاندند.

فرستادن مأمورانی مانند عیسی آزاده به اروپا در حالیست كه رژیم آخوندی نه تنها خوشحالی خود را از تراژدی 7ژانویه پاریس پنهان نمی كند بلكه دولت فرانسه را تهدید می كند برای «حفظ امنیت، تغییر سیاست فرانسه در قبال سوریه ضروری است» ( تسنیم، خبرگزاری نیروی قدس- 8 ژانویه 2015). انصار حزب الله، باند وابسته به خامنه ای در روز 14 ژانویه ضمن «هزاران تبریك» به مناسبت كشتار پاریس نوشت: اجرای این «کیفر مشروع» كه «از ماهها قبل طراحی» شده بود «ربطی به عمل تروریستی و داعش ندارد» و سؤال كرد آیا «عادلانه است حکم فلان محکمه پیزوری غرب لازم الاجرا باشد اما حکم (امام) جعفر صادق بر زمین بماند؟» (یا لثارات- 24 دی 1393).

فرستادن این قبیل مزدوران به فرانسه از جانب اطلاعات آخوندها و نیروی قدس سپاه پاسداران هیچ هدفی جز جاسوسی و زمینه سازی و تدارك تروریسم علیه پناهندگان ایرانی ندارد. در همین رابطه مقاومت ایران در اطلاعیه 26 دی 1391 اعزام یك مزدور دیگر به نام قربانعلی حسین نژاد به فرانسه را به اطلاع عموم رساند كه در فروردین 1391 خود را به مأموران استخبارات عراق تسلیم كرده و به استخدام وزارت اطلاعات رژیم در آمد كه عكسها و فیلمهای آن در همان زمان منتشر شد.

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران با یادآوری ترور دكتر كاظم رجوی، محمد حسین نقدی و بسیاری دیگر از پناهندگان ایرانی ضمن هشدار نسبت به توطئه های رژیم آخوندی علیه مخالفان و طرحهای جاسوسی و تروریستی این رژیم، قویاً از دولتهای فرانسه و دیگر كشورهای اروپایی می خواهد تا مصوبه شورای اتحادیه اروپا در آوریل 1997 درباره مأموران اطلاعاتی رژیم ایران را به اجرا گذاشته و مزدوران اعزامی نیروی قدس و گشتاپوی منفور دینی را از خاك خود اخراج كنند.

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم

26 دی 1393 (16 ژانویه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا