سال ۱۳۹۳

تخریب مزار مروارید اشرف و انهدام سنگ قبرها، اقدام ضد انسانی نیروهای تحت امر هادی عامری

در یك اقدام ضد انسانی، نیروهای عراقی و شبه نظامیان جنایتكار مستقر در اشرف، به دستور هادی عامری در روزهای پایانی دی ماه با لودر به تخریب مزار مروارید اشرف، یادبودها، نمادها، دیوارها و حتی انهدام سنگ قبرهای آن پرداخته اند. نیروهای عراقی از سال 2012 در مواقع مختلف بخشهایی از مزار را تخریب می كردند، اما به رغم اعتراضهای مكرر  نمایندگان ساكنان به آمریكا و ملل متحد، آنها هیچ اقدام مؤثری   برای جلوگیری از این اقدام انزجارآور به عمل نیاوردند.

این رفتار ضد انسانی، تنها یادآور عملكردهای فاشیسم دینی حاكم بر ایران است كه در وحشت از نفوذ گسترده اجتماعی مجاهدین مزار شهیدانشان را به طور مستمر  تخریب می نماید و از اجتماع خویشاوندان و دوستان بر سر مزارها جلوگیری می كند. این رژیم به خوبی می داند شهیدان مجاهد خلق برای مردم ایران الهام بخش پایداری و مقاومت برای سرنگونی آخوندها و استقرار دمو كراسی و حاكمیت مردمی در ایران هستند

 هادی عامری تحت امر نیروی تروریستی قدس است، و نام او سالها پیش در لیست حقوق بگیران نیروی قدس در عراق با شماره حساب و میزان حقوق ماهانه اش   فاش شد. او در تیرماه گذشته  قرارگاه اشرف را   به عنوان مركز شبه نظامیان وابسته به نیروی قدس اشغال كرد، سپس در هماهنگی با فالح فیاض، مشاور امنیت ملی مالكی اقدام به غارت اموال وخودروهای ساكنان   نمود.

نمایندگان ساكنان بارها از مقامهای ملل متحد و آمریكایی خواسته بودند ترتیباتی فراهم كنند تا مزار متوفیان در اشرف با هزینه ساكنان مورد حفاظت و رسیدگی قرار گیرد. در روز 2 دسامبر 2012 خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران عكسهای برخی از مزارهای تخریب شده در اشرف را منتشر نمود. معاون نماینده ویژه دبیركل در روز   7 دسامبر در پاسخ به اعتراض نماینده ساكنان در لیبرتی نوشت: «بی حرمتی به مزارها غیرقابل قبول است و اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشد ما صدایمان را بلند خواهیم كرد. من اعتقاد دارم كه مقامهای عراقی …. به تقدس مزار نفرات فوت شده شما احترام خواهند گذاشت. من قطعا این موضوع را با آنها بحث خواهم كرد». اما هیچگاه صدایی بلند نشد و نماینده ساكنان در روز  16 دسامبر به او نوشت «رفتار انزجارآور و جنایتكارانه مأموران اطلاعات آخوندی و نیروهای عراقی با مزار اشرف و تخریب و توهین به مزار متوفیان … هیچ عكس العملی از سوی شما و نماینده ویژه بر نیانگیخت چیزی كه در همه ادیان آسمانی و فرهنگهای بشری محكوم شده است».

مقاومت ایران بار دیگر دولت آمریكا، دبیركل ملل متحد، نماینده ویژه دبیركل، كمیسر عالی حقوق بشر و پناهندگان ملل متحد را به اقدام فوری برای جلوگیری از این روند ضد انسانی و ضد اخلاقی و حفاظت از مزار متوفیان در اشرف فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
8بهمن1393(28ژانویه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا