سال ۱۳۹۳

جلوگیری از ورود بنزین به لیبرتی توسط نیروهای عراقی وارد سومین ماه می شود

 فراخوان به آمریكا و ملل متحد برای پایان دادن به محاصره و ورود بنزین و دیگر مواد ضروری به كمپ. جلوگیری از ورود بنزین به لیبرتی وارد سومین ماه خود می شود.  در 9 هفته گذشته حتی یك لیتر بنزین وارد كمپ نشده است. بنزینی كه طی سه سال گذشته توسط ساكنان خریداری و وارد كمپ می شده به مصرف تعداد معدودی خودروی خدماتی و سواری كه در كمپ وجود دارد، رسیده است.

این خودروها جهت  توزیع غذای روزانه ساكنان و همچنین رفت و آمد بیماران و مجروحان و افرادی كه قادر به تردد پیاده در زمینهای سنگلاخ و ناهموار كمپ نیستند، به كار گرفته می شوند.  جلوگیری از ورود بنزین باعث شده بیماران در هوای سرد و جاده های پر از گل و لای و سنگلاخ پیاده رفت و آمد كنند كه در حكم شكنجه آنان است. بر اثر ممنوعیت بنزین، ساكنان حتی نمی توانند بیماران اورژانس را با خودرو به كلینیك كمپ برسانند.

 این در حالی است كه ساكنان و نمایندگان آنها روزانه این محاصره ضد انسانی را با یونامی مطرح كرده و در نامه های متعدد به اطلاع مقامات ملل متحد و آمریكا رسانده اند، ولی متأسفانه هیچ اقدام جدی تا كنون صورت نگرفته است.

مقاومت ایران جامعه جهانی و ارگانهای ذیربط و عموم مدافعان حقوق بشر و حقوق پناهندگان را به محكومیت این محاصره جنایتكارانه فرا می خواند و با توجه به تعهدات مكرر و مكتوب دولت آمریكا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی خواهان مداخله فوری برای پایان دادن به این محاصره و ورود بنزین و دیگر مواد ضروری به كمپ است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

14 بهمن ماه 1393 (3 فوریه 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا