سال ۱۳۹۳

خانم رجوی به تجمعهای اعتراضی معلمان درود فرستاد و خواستار همبستگی دانش آموزان و جوانان كشور شد

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به معلمان شریف و آزاده یی كه امروز برای احقاق حقه خود و در اعتراض به اقدامهای سركوبگرانه و جنایتكارانه رژیم آخوندی در نقاط مختلف كشور دست به تجمعهای اعتراضی زده اند، درود فرستاد و  عموم مردم به ویژه دانش آموزان و اولیای آنها و جوانان سراسر كشور را به یاری و همبستگی با آنان فراخواند.

 خانم رجوی گفت: در شرایطی كه رژیم آخوندی بیشتر ثروت مردم ایران را صرف سركوب و صدور ترویسم و كشتار مردم سوریه، عراق، یمن و لبنان می كند، در چاه ویل پروژه های ضد میهنی اتمی می ریزد و یا روانه حسابهای سركردگان رژیم و خانواده هایشان می كند، معلمان زحمتكش و شریف كشور كه بیشترین نقش را در ساختن آینده ایران بر عهده دارند با فقر و تنگدستی دست به گریبانند و در گذران زندگی با بیشترین سختیها مواجهند.

اعتراضهای معلمان كه از مدتها پیش در شهرهای مختلف جریان داشته امروز به طور سراسری تهران و بسیاری از استانهای كشور از جمله خراسان رضوی، فارس، كردستان، خوزستان، قزوین، اردبیل، لرستان، هرمزگان، یزد، كرمانشاه، البرزش، مركزی، بوشهر، زنجان و …. را در برگرفت. آنها شعار می دادند ”كارد به استخوان رسیده – تبعیض و بیعدالتی تا كی”، ” معلم نان ندارد معلم مسكن ندارد معلم قرض دارد”، ” حرمت معلم زیر پای تورم و گرانی”، هم از فقر می نالیم و هم از فرق بیزاریم”.

در حالیكه بودجه سپاه پاسداران به طور مستمر افزایش می یابد، میلیونها كودك و نوجوان امكان تحصیل ندارند و كمترین بودجه یی برای تأمین حداقل مكانهای ضروری برای مدارس و دبیرستانهای مورد نیاز اختصاص داده نمی شود. در سال 1393 بودجه رسمی ارگانهای نظامی و سركوب و صدور تروریسم، سه برابر بودجه آموزش و پرورش با حدود یك میلیون معلم و 13 میلیون دانش آموز است. این درحالیست كه بودجه واقعی ارگانهای نظامی و سركوب و صدور تروریسم بسیار بیشتر است و میلیاردها دلار خارج از بودجه رسمی از طریق دفتر خامنه ای و امكانات كلان اقتصادی كه در اختیار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است و هیچ كنترلی بر آنها نیست صرف این ارگانها می شود.

خانم رجوی خطاب به معلمان، دانش آموزان ، دانشجویان و فرهنگیان سراسر كشور گفت: ارمغان فاشیزم دینی برای مردم ایران جز مرگ و نابودی و ویرانی نبوده و تا این رژیم بر سر كار است نه وضع معلمان و كارگران و دانشجویان بهبود می‌یابد و نه آموزش و پرورش سرو سامان می‌گیرد و نه شكنجه و اعدام كاهش می یابد. تنها سرنگونی این رژیم ضد بشری و استقرار دموكراسی و حاكمیت مردم به این فاجعه بزرگ كه 35 سال است بر میهن ما و سراسر منطقه سایه افكنده است، پایان می دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

10 اسفند1393(1 مارس 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا