سال ۱۳۹۳

چهارشنبه سوری شماره ۳

درگیری در مهاباد و دستگیری 10تن  به خاطر برگزاری مراسم  چهارشنبه  سوری.

در مهاباد بین جوانان با نیروی سركوبگر انتظامی كه مانع برگزاری جشن چهارشنبه سوری شده بود درگیری رخ داد. كارگزاران رژیم ناتوان از مقابله با جوانان نیروهای كمكی وارد كردند.   این درگیریها به دستگیری 10 تن از جوانان منجر شد.

در زنجان  نیروهای انتظامی و امنیتی  در چهارراههای شهر مستقر شده اند و به بازرسی جوانان می پردازند.  درشهر مشهد 5 اتوبوس از مامورین و 100 موتورسوار در خیابان 600 نزدیك به خیابان خیام  چیده شده است. مزدوران مردم را بازرسی می كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

26 اسفند 1993 (17مارس2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا