سال ۱۳۹۴

رژیم آخوندی از برگزاری مراسم عید پاك در كلیساهای ارومیه جلوگیری كرد

رژیم آخوندی در یك اقدام سركوبگرانه بیسابقه، هموطنان مسیحی را از برگزاری هر گونه مراسم عید پاك منع كرد.

اداره اماكن نیروی سركوبگر انتظامی با ارسال نامه های تهدید آمیز به كلیساهای ارومیه،  تهدید كردند كه از هرگونه تجمع مسیحیان جلوگیری خواهند كرد زیرا این جشن، مربوط به زمان دستگیری و به صلیب‌کشیدن عیسی مسیح در “اورشلیم” است.  

بنا بر دستورالعمل ابلاغ شده هموطنان مسیحی تنها حق دارند در خانه های خود این مراسم را برگزار كنند.

 هموطنان مسیحی همچون پیروان دیگر ادیان و مذاهب در تمامی دوران حاكمیت سیاه این رژیم قرون وسطایی از  ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده و از شدیدترین تبعیضها رنج می برده اند. خلاصی از این ستم و سركوب جز با تغییر فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران تحقق نخواهد یافت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17 فروردین 1394 (6 آوریل 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا