سال ۱۳۹۴

انتقال مزدوران به لیبرتی – شماره 3

اقدامات سفارت آخوندها و كمیته عراقی سركوب مجاهدین برای شكنجه روانی ساكنان لیبرتی. انتقال مزدوران اطلاعات و نیروی قدس تحت عنوان خانواده به لیبرتی.

 در روزهای 25 فروردین و اول اردیبهشیت 1394كمیته سركوب در نخست وزیری عراق، مأموران وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس رژیم ایران را تحت عنوان خانواده ساكنان به لیبرتی بردند. سفر این مأموران به عراق و اقامتشان توسط سفارت رژیم در بغداد ترتیب داده شده است.

بنا به گزارشهای دریافتی از درون رژیم، خودروی حامل این مزدوران علاوه بر مأموران امنیتی توسط یك خودرو از نمایندگان كمیته سركوب و وزارت حقوق بشر عراق همراهی می شد. این جابه جایی ها در مخفی‌كاری كامل صورت می گیرد و به هنگام حضور مزدوران، نیروهای عراقی در حالت آماده باش قرار می‌گیرند و هرگونه رفت و آمد به مركز پلیس ممنوع اعلام می شود تا كسی از حضور مزدوران مطلع نشود.

بنا به این گزارشها این مزدوران در شهرك نصیر در صالحیه بغداد در نزدیكی سفارت رژیم مستقر شده‌‌اند. سفیر و سفارت رژیم در صددند با كمك كمیته سركوب یك محل استقرار ثابت برای آنها در نزدیكی لیبرتی فراهم كنند تا گروههای بیشتری از مأموران را تحت عنوان خانواده به لیبرتی اعزام كنند.

 این گزارشها همچنین حاكی از آن است كه رژیم آخوندی تلاش می كند به طور مستقیم یا غیرمستقیم با دخالت دادن ملل متحد در این پروژه، این اقدام ضد انسانی را موجه جلوه دهد.

مقاومت ایران با تأكید بر اینكه اعزام این مزدوران یك حمام خون دیگر را در لیبرتی زمینه سازی می‌كند، و با توجه به اینكه حضور آنان در تعارض آشكار با یادداشت تفاهم امضا شده بین ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 و نقض صریح قانون بین المللی پناهندگی است، آمریكا و ملل متحد را كه بارها به‌صورت مكتوب نسبت به سلامت و امنیت ساكنان لیبرتی متعهد شده اند، به اقدام فوری برای جلوگیری از هرگونه تحرك و تحت هر عنوان از سوی رژیم ایران و عوامل و مزدوران آن در اطراف كمپ لیبرتی فرا‌می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران-پاریس

3 اردیبهشت 1394 (23 آوریل 2015 )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا