سال ۱۳۹۴

ایران: اعتصاب در شهرهای كردستان

امروز، پنجشنبه 24 اردیبهشت 94 بازاریان و كسبه شهرهای مختلف كردستان ایران از جمله در مهاباد و سنندج و سردشت و بوكان و اشنویه دست به اعتصاب زدند و برخی از این شهرها به حالت نیمه تعطیل در آمد.

این اعتصاب به دنبال خیزش 17اردیبهشت مردم مهاباد در اعتراض به كشته شدن فریناز خسروی صورت گرفت كه برای فرار از تعرض یك مأمور اطلاعات خود را از طبقه چهارم یك هتل به پایین پرتاب كرد. در جریان این خیزش كه در روزهای بعد در مهاباد و شهرهای دیگر ادامه یافت صدها تن از جوانان كرد دستگیر و شماری مجروح شدند.

اعتصاب كنندگان روز پنجشنبه خواستار مجازات مأموران اطلاعات آخوندی، عاملان قتل فریناز و همچنین آزادی بازداشت شدگان خیزش هفته گذشته هستند.

این اعتصاب در حالی صورت گرفت كه رژیم آخوندی در مهاباد و سنندج و بسیاری از شهرهای كردستان، یك حكومت نظامی اعلام شده برقرار كرده و نیروهای سركوبگر را از مناطق اطراف مانند ارومیه روانه این شهرها كرده است.

روز گذشته رسانه های حكومتی در هراس از استمرار اعتراضات مردمی نوشتند: «رسانه های معاند با بزرگنمایی حادثه مهاباد قصد بحران سازی و قرار دادن مردم در برابر نظام را داشتند که هوشیاری مردم، این تلاش کورکورانه آنها را نقش برآب کرد» (خبرگزاری حكومتی –ایرنا- 23 اردیبهشت).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

24 اردیبهشت 1394 (14مه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا