کمیسیون زنان

كمیسیون زنان: نرگس محمدی فعال حقوق بشر دست به اعتصاب غذا زد فراخوان به ارگانهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان برای آزادی سریع او

خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر از روز دوشنبه 28اردیبهشت، در اعتراض به محرومیت از برخورداری از رسیدگیهای درمانی و داروهای مورد نیازش دست به اعتصاب غذا زده است.

محرومیت از داروهایی كه بنا بر تجویز پزشك به طور روزانه باید استفاده كند، موجب وخامت حال وی شده است. روز گذشته نوسان شدید قلب و تپش قلب وی به حدی بود كه همبندانش شش بار او را به بهداری اوین بردند، اما دژخیمان همچنان از تحویل دادن داروهای ضروری او خودداری می كنند.

نرگس محمدی در روز 15اردیبهشت به طور غیرقانونی و بدون ارائه هیچگونه حكم قضایی توسط عوامل اطلاعاتی رژیم در خانه اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دژخیمان هنگام ورود خانم محمدی به بند، داروهای او را گرفتند. شكنجه گران به منظور اعمال فشار بیشتر، طی دو هفته یی كه از بازداشت وی می گذرد به رغم وخامت حالش و مراجعات مكرر وی به بهداری اوین همچنان او را از رسیدگیهای درمانی مورد نیازش محروم كرده اند. دو سردژخیم اوین به نامهای نصیری پور و حمیدی او را تهدید كرده اند كه به خاطر اعتراضاتی كه در حمایت از وی صورت گرفته، حكم سنگینی علیه او صادر خواهند كرد.

او كه مادر دو فرزند است، نخستین بار در خرداد ۸۹، بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس محكوم شد. اما بر اثر شكنجه و شرایط وخیم زندانهای رژیم، در دوران بازجویی دچار بیماری اعصاب و فلج عضلانی شد و به دنبال آن، به خاطر وخامت حالش با حکم «عدم تحمل کیفر» با وثیقه سنگین از زندان آزاد شد.

تجلیل از خانواده های زندانیان سیاسی، شركت و سخنرانی در مراسم گرامیداشت ستار بهشتی، كارگر وبلاگ نویس كه در زیر شكنجه به شهادت رسید، و اعتراض علیه اسیدپاشی به دختران، فعالیت برای توقف حكم اعدام، دفاع از زندانیان اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله فعالیتهای خانم محمدی است كه خشم فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران را برانگیخته و در صدد است با هرچه قطورتر كردن پرونده وی، اعمال فشار بر او را شدت بخشد.

 خانم سروناز چیت ساز، مسئول كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، عموم مردم ایران به ویژه زنان و جوانان را به حمایت و همبستگی با خانم نرگس محمدی فراخواند و ازمراجع بین المللی حقوق بشری و ارگانهای مدافع حقوق زنان خواست كه اقدامی مؤثر برای آزادی سریع او و دیگر زنان زندانی سیاسی به عمل آورند.

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

29 اردیبهشت 1394 (19مه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا