سال ۱۳۹۴

مخالفت خامنه ای با بازرسی مراكز نظامی و مصاحبه با متخصصان و ادامه فریبكاری برای تولید بمب

مریم رجوی: اعمال قطعنامه های شورای امنیت تنها تضمین ممانعت از دستیابی رژیم ایران به بمب است. در روز چهارشنبه 30 اردیبهشت (20مه) خامنه ای با رد هرگونه بازرسی از مراكز نظامی و مصاحبه با متخصصان اتمی، توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی، نیت خود را برای ادامه فریبكاری و مخفی كاری به منظور تكمیل و توسعه پروژه های اتمی برملا كرد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در این باره گفت: اظهارات خامنه ای، همچنانكه عملكردهای رژیم همزمان با مذاكرات اتمی، بار دیگر این حقیقت را اثبات می كند كه این رژیم تنها زبان قاطعیت و قدرت را می فهمد و بعد از سه دهه مخفیكاری و فریبكاری افزودن 6 یا 9 ماه به نقطه گریز، راه‌حل نیست. بلكه اجرای بی كم و كاست قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد یگانه تضمین برای ممانعت از دستیابی رژیم به بمب اتمی است. مذاكره با فاشیسم دینی در چارچوب مماشات نه تنها به جهان امنیت اتمی نمی دهد، بلكه با زمان دادن به ملایان تروریست، خطرات آنها را برای مردم ایران و منطقه و جهان هر چه بیشتر می كند.

خانم مریم رجوی در جلسه استماع در كمیته خارجی كنگره آمریكا در روز 9 اردیبهشت و در اجلاسی در سنای فرانسه در روز 15 اردیبهشت در ارائه نقطه نظرهای مقاومت ایران در مورد پروژه های اتمی علاوه بر تأكید بر اهمیت اجرای قطعنامه های ششگانه، بر ضرورت بازرسیهای سرزده در هر زمان و هر مكان از تمام سایتهای نظامی و غیر نظامی و پاسخگویی رژیم درباره ابعاد نظامی پروژه‌های اتمی، متخصصان هسته‌یی و شبكه‌های قاچاق تجهیزات هسته‌یی تأكید كرد. وی افزود: بمب اتمی ضامن بقای رژیم ایران و لازمه تسلط آن بر منطقه است. به همین خاطر مردم ایران عمیقاً با آن مخالفند و مقاومت ایران خواهان یك ایران دموكراتیك و غیر اتمی است. (متن كامل را در لینكهای زیر ببینید):

http://bit.ly/1cQvQd1

http://bit.ly/1HwKd0R

خامنه ای در روز 30 اردیبهشت گفت: «اجازه نمیدیم از هیچ یك از مراكز نظامی, هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه كنیم… من اجازه نمیدم بیگانگان بیان با دانشمندان ما بنشینند حرف بزنند… این اجازه مطلقاً داده نخواهد شد، تنها راه مقابله با دشمن وقیح عزم راسخ و عدم انفعال است».

همزمان بنا به گزارشهای ملل متحد رژیم آخوندی در ژانویه 2015 یعنی در بحبوحه مذاكرات در صدد خرید كمپرسورهای ممنوعه یی بوده كه در پروژه های هسته ای به كار گرفته می شود و تمام سال گذشته برای خرید فن آوری غنی سازی اورانیوم در بازار سیاه تلاش می كرده است. دولت انگلستان نیز در روز 31فروردین 94 (20 آوریل 2015) یك شبكه فعال تهیه مواد هسته یی متعلق به رژیم ایران را به ملل متحد معرفی كرده است (رویترز 23 اردیبهشت وگاردین 10 اردیبهشت 2015).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ش

31 اردیبهشت1394(21 می2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا