سال ۱۳۹۴

ممانعت نیروهای عراقی از ورود مواد تأسیساتی برای سرویس و نگهداری زیر ساخت های كمپ

مأموران عراقی در ادامه محاصره ضد انسانی لیبرتی، روز پنجشنبه 31 اردیبهشت برای چهارمین روز متوالی مانع ورود خودروهای حامل مواد تأسیساتی و لوازم ضروری برای سرویس و نگهداری سیستمهای تصفیه آب و ژنراتورهای تولید برق به كمپ لیبرتی شدند.

این یك كارشكنی آشكار در تأمین آب و برق لیبرتی است كه باعث از كار افتادن همه تأسیسات حیاتی كمپ می شود. مأموران عراقی گفته اند فقط مواد غذایی اجازه ورود به كمپ دارد.

ممانعت از ورود نیازمندیهای اولیه انسانی كه تحت نظر كمیته سركوب اشرف در دولت عراق صورت می گیرد، نقض آشكار یادداشت تفاهم امضاشده بین ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 و نقض بسیاری از معاهدات بین المللی است و مسئولان آن در هر دادگاه بیطرفی قابل تعقیب و مجازات هستند.

مقاومت ایران ملل متحد و دولت آمریكا را كه به طور مكرر  و به صورت مكتوب نسبت به سلامت و امنیت ساكنان لیبرتی متعهد شده اند، به اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره ضد انسانی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31 اردیبهشت ماه 1394 (21 مه 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا