سال ۱۳۹۴

ایران: قضاییه آخوندی زندانی سیاسی علی معزی را در پایان محكومیتش به یكسال حبس اضافی محكوم كرد

قضاییه آخوندی زندانی سیاسی آقای علی معزی را كه تنها یك هفته از دوران محكومیت پنج ساله اش باقی مانده، طی یك پرونده سازی جدید به یكسال حبس اضافی محكوم كرد. به دنبال آن در روز 7 خرداد او به سلولهای انفرادی زندان مركزی كرج منتقل شد. آقای معزی همواره در اعتراض به دادگاههای فرمایشی و نامشروع آخوندها از شركت در آنها خودداری كرده است.

در 14 اردیبهشت نیز گله یی از شكنجه گران او را با ضرب و جرح و در حالیكه پیشانی اش شكافته بود، با دست و پای در زنجیر به زور به بیدادگاه كرج بردند. 
حكم جدید آقای معزی در حالی صادر شد كه وكیل او از دسترسی به پرونده و دفاع از موكلش بازداشته شد. آقای معزی از امضای این حكم خوداری كرد.
دژخیمان بارها او را كه پدر دو تن از مجاهدان ساكن لیبرتی است، تهدید كرده اند كه «ما نهایتاً تو را در زندان زجرکش خواهیم كرد، نبایستی زنده از زندان بیرون بروی».
علی معزی، از زندانیان سیاسی دهه60، علاوه بر ابتلا به بیماری سرطان، به خاطر سالها تحمل حبس و شكنجه از بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای حاد كلیه و انسداد روده رنج می برد، او در سال87 (2009) به خاطر دیدار با دو فرزندش در كمپ اشرف، برای دومین بار بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد. در خرداد90 (ژوئن 2011) عوامل اطلاعاتی رژیم او را به خاطر شركت در مراسم یادبود مجاهد خلق محسن دكمه چی كه بر اثر محرومیت از درمان در زندان زجركش شد، برای سومین بار دستگیر كردند. علی معزی همواره زیر شدیدترین فشارها و شكنجه های جسمی و روحی قرار داشته است. برادر وی محمد معزی در سال 60 به خاطر هواداری از مجاهدین اعدام شد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
11خرداد 1394 (اول ژوئن 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا