کمیسیون زنان

كمیسیون زنان: اعدام دو زندانی زن در زندان قرچك

دژخیمان رژیم آخوندی، دو زندانی زن را  در زندان قرچك ورامین اعدام كردند.

یكی از این دو زن، به نام فاطمه مهربانی 39 ساله متاهل و دارای دو فرزند است كه قبل از اعدام، 5سال را در زندانهای رژیم آخوندی بوده است. این دو زن زندانی قبل از اعدام در روز شنبه 9 خرداد به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

زندان قرچک ورامین كه در بین زنان زندانی به «آخر دنیا» معروف است، یك مرغداری متروكه است كه جلادان رژیم آخوندی آن را ازسال 90 به زندان زنان تبدیل كرده اند. سطح فوق العاده پایین بهداشت و تغذیه، و محرومیت از رسیدگیهای درمانی، این زندان را به یك اردوگاه مرگ تبدیل كرده است. در این زندان نزدیك به 40 زن زندانی هستند كه كودكانشان نیز در همین شرایط طاقتفرسا با آنها نگهداری می شوند .

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، خواستار اعزام یك هیأت حقیقت یاب از ارگانهای بین المللی حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان جهت رسیدگی به وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان زن شد.

 

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

14خرداد 1394 (4 ژوئن2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا