سال ۱۳۹۴

مریم رجوی: روند بیسابقه اعدامها مبین وحشت رژیم از انفجار خشم مردم و قیام عمومی است

فراخوان به جوانان برای حمایت از خانواده قربانیان و اعتراض علیه این سبعیت. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، روند بیسابقه و فزاینده اعدامهای جمعی و خودسرانه در سراسر كشور را مبین درماندگی و استیصال رژیم آخوندی در برابر بحرانهای درمان ناپذیر اجتماعی و سیاسی و وحشت آن از نارضایتی گسترده اجتماعی توصیف كرد. 

وی گفت: سران فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران با این ددمنشی ها بیهوده تلاش می كنند از بالا گرفتن قیام مردمی و انفجار خشم مردم و سرنگونی محتوم این رژیم جلوگیری كنند.

خانم رجوی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان كه شمار آنها فقط در روز گذشته در زندانهای قزل حصار و ارومیه به 16تن رسید مردم و به ویژه جوانان سراسر كشور را به حمایت از این خانواده ها و اعتراض علیه این وحشیگری بی حد و حصر فراخواند.

وی با تأكید بر اینكه شمار اعدامهای ثبت شده در دوران روحانی از 1700 گذشته است، گفت: خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم باید به خاطر وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران به ویژه اعدامهای جمعی و خودسرانه كه جنایت علیه بشریت محسوب می شوند، در مقابل عدالت قرار گیرند.

خانم رجوی گفت: سكوت و بی عملی جامعه بین المللی در مقابل نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران به بهانه مذاكرات اتمی یا هر بهانه دیگر، زیر پا گذاشتن ارزشهای انسانی و حقوق بشری است و فاشیسم دینی حاكم را در كشتار مردم ایران و ادامه پروژه دستیابی به بمب اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم جری تر می كند. وی همه مدافعان حقوق بشر را، به ویژه در اروپا و آمریكا، به مقابله با اعدامهای فزاینده در ایران و اعتراض علیه سكوت و بی عملی كشورهای غربی فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

12 خرداد 1394 ( 2 ژوئن 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا