سال ۱۳۹۴

ایران: 27 زندانی در آستانه اعدام

در روز شنبه ۱۶ خرداد بیش از 20 زندانی در زندان قزلحصار كرج برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند. جانیان گارد ویژه زندان برخی از این زندانیان را كه از رفتن به سلول انفرادی خودداری می كردند، وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند و به اجبار به سلول انفرادی منتقل كردند. دژخیمان به آنها حتی فرصت خداحافظی با همبندانشان را ندادند.

روز پیش از آن نیز هفت تن از زندانیان محكوم به اعدام در زندان عادل آباد شیراز برای اجرای حكم به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند.

 توسل رژیم آخوندی به این روند جنایت بار و این شقاوت بی حد و حصر نشانگر هراس این رژیم از اعتراضات فزاینده مردم شهرهای سراسر كشور است كه به كابوس رژیم آخوندی تبدیل شده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17خرداد 1394 (7ژوئن 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا