سال ۱۳۹۴

تجمع اعتراضی معلمان و دستگیری جمعی حداقل 100 معلم در تهران.

امروز چهارشنبه 31تیر شماری از معلمان و فرهنگیان در  مقابل مجلس رژیم  آخوندی دست به تجمع زدند. این تجمع در اعتراض به دستگیری شماری از معلمان و همچنین در اعتراض به پایمال شدن حداقل حقوق آنها از سوی فاشیسم دینی حاكم بر ایران صورت گرفت. گروههایی از معلمان از شهرهای مختلف كشور برای شركت در این تجمع به تهران آمده اند.

 نیروهای سركوبگر به منظور جلوگیری از شكل گیری این تجمع  از اولین ساعات بامداد محل را قرق كرده، خیابانهای منتهی به این منطقه را بسته و ارتباطات تلفنی را مختل كرده بودند. هركس  را كه تلفن در دستش بود و یا عکس می گرفت بازداشت می كردند.

نیروهای سركوبگر در ورودی مترو بهارستان با باتون و سپر مستقر شده و در مترو به طور مستمر از بلندگو    اعلام می شود که مترو در ایستگاه بهارستان توقفی ندارد.

شمار زیادی از معلمان تلاش كردند از سد نیرویهای سركوبگر گذشته و  در مقابل مجلس ارتجاع تجمع كنند. حضور  معلمان زن در این تجمع چشمگیر بود. زنان بسیجی و اطلاعاتی رژیم به تهدید  زنان معلم  می پردازند. 

در یورش نیروهای سركوبگر به معلمان تجمع كننده حدود 100 تن از آنان دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31 تیر 1394 (22 ژوییه2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا