سال ۱۳۹۴

ایران: اعدام 11زندانی همزمان با تظاهرات فرهنگیان در تهران

روز چهارشنبه 31تیر، دژخیمان رژیم ضدبشری آخوندی 10 زندانی را در یك اقدام جنایتكارانه به طور جمعی در زندان گوهردشت كرج به دار آویختند. یك زندانی نیز در همین روز در زندان اصفهان حلق آویز شد این جنایتها همزمان با تجمع اعتراضی فرهنگیان برای آزادی معلمان زندانی و دستیبابی به حقوق پایمال شده شان صورت گرفت.

فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران كه مردم بر آن نام «پدرخوانده داعش» نهاده اند، در مواجهه با افزایش نارضایتی ها و انزجار عمومی، ناتوان از پاسخگویی به خواستهای برحق اكثریت قریب به اتفاق مردم ایران كه در زیر خط فقر زندگی می كنند، به طور مستمر بر ابعاد سركوب می افزاید.

 سازمان عفو بین الملل طی بیانیه یی كه در روز پنجشنبه اول مرداد انتشار یافت ضمن اشاره به آمار تكاندهنده 700 اعدام در شش ماه گذشته گفت: «افزایش سرسام‌آور اعدام در ایران در نیمه اول سال جاری میلادی، تصویر تیره و تاری از دستگاه قضایی ایران به دست می‌دهد که ماشین اعدام آن آدمکشی را در مقیاس انبوه به اجرا گذاشته است».

مقاومت ایران عموم مردم به ویژه جوانان دلیر ایرانی را به اعتراض علیه  وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران و حمایت از خانواده‌های قربانیان اعدام و سركوب فرا می خواند و از جامعه بین المللی خواستار اتخاذ یك سیاست قاطع در قبال رژیم ایران است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول مرداد 1394 (23ژوییه 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا