کمیسیون خارجه

كمیسیون خارجه: سفر موگرینی به تهران و ملاقات با مسئولان 120 هزار اعدام سیاسی و 700 اعدام در6 ماه اخیر مشوق اعدامهای بیشتر و نقض ارزشهای دموكراتیك و حقوق بشری است و باید لغو شود

كمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران با تأكید بر اینكه سفر پیش بینی شده خانم فدریكا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، به ایران و ملاقات او با سرمداران فاشیسم دینی حاكم، این رژیم را در ادامه شكنجه و كشتار تشویق و تشجیع می كند، همه مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و طرفداران دموكراسی را به اقدام فوری برای لغو این سفر فراخواند.

این سفر و سفرهای مشابه به ایران تحت حاكمیت ملایان علیه مصالح ملی مردم ایران و اراده آنها برای سرنگونی این رژیم و استقرار دمو كراسی و حاكمیت مردمی در ایران است.

كسانی كه خانم موگرینی با آنها ملاقات می كند همه از مسئولان 120 هزار اعدام سیاسی و مسئولان قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در تابستان 1988 هستند. عفو بین الملل در اطلاعیه 23 ژوییه خود نوشت: در نیمه اول 2015 حداقل 694 زندانی اعدام شده اند و افزود: «آمار سرسام آور اعدامها در ایران در نیمه سال تا كنون تصویری شوم از انجام برنامه‌ریزی شده قتل عمدی با تأیید قضایی در مقیاس انبوه توسط ماشین دولتی را رسم می كند…. به نظر می رسد كه ما 1000 مرگ تأییدشده دولتی تا پایان سال را شاهد باشیم».

كسانی كه خانم موگرینی در تهران با آنها ملاقات می كند بالاترین مسئولان صدور تروریسم و بنیادگرایی و كشتار مردم بیگناه در عراق و سوریه و یمن و لبنان هستند. آنها به خاطر جنایتهایشان در داخل و خارج ایران باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاكمه شوند.

در 9 ماهی كه خانم موگرینی در میدان شومان مستقر شده است، حدود1000 زندانی در ایران اعدام شده اند، زنان تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته و اقلیتهای قومی و دینی با بیشترین سركوب و تبعیض مواجه بوده اند اما خانم موگرینی حتی در حرف هم این جنایتهای روزمره را محكوم نكرده است. این برای اتحادیه اروپا كه سنگ بنایش علیه فاشیسم و برای دموكراسی و حقوق بشر گذاشته شده، به واقع شرم آور است.

در حالی كه خانم موگرینی به دستور ملایان یا برای خوش آمد آنها در دیدار با جانیان علیه بشریت مانند روحانی و رفسنجانی و ظریف و لاریجانی روسری بر سر می گذارد، همه روزه صدها زن شریف و آزاده ایرانی توسط عوامل همین جنایتكاران به بهانه آخوند ساخته بد حجابی دستگیر می شوند، جریمه می شوند و شلاق می خورند. این اقدام خانم موگرینی یك توهین آشكار به همه زنان ایران چه باحجاب و چه بی حجاب است.

كمیسیون خارجه شورا این سفر را قویاً محكوم نموده و از خانم موگرینی می خواهد اگر بر درد و رنج مردم ایران مرهم نمی‌گذارد دست كم بر زخمهای آنها نمك نپاشد. عموم مردم ایران به ویژه زنان و جوانان و زندانیان و خانواده اعدام شدگان از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در سطح اروپا به ویژه ایتالیا انتظار دارند برای متوقف كردن این سفر كه خنجری علیه دمو كراسی و حقوق بشر است اقدام كنند.

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون خارجه

3مرداد 1394  (25 ژوییه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا