سال ۱۳۹۴

ایران: فراخوان برای نجات 11 زندانی كه در آستانه اعدام قرار دارند

مقاومت ایران برای نجات جان 11 زندانی محكوم به اعدام كه دژخیمان رژیم آنها را در روز شنبه 3مرداد برای اجرای حكم مرگ به سلولهای انفرادی زندان مركزی كرج و زندان میناب منتقل كردند، فراخوان می دهد و از عموم ارگانهای حقوق بشری می خواهد اقدامی فوری و مؤثر برای توقف این مجازات وحشیانه به عمل آورند.

خانواده های 9زندانی انتقالی به سلولهای انفرادی زندان مركزی كرج برای آخرین دیدار با عزیزان خود به زندان مراجعه كرده اند.

در همان روز سه زندانی دیگر در زندان مركزی ایلام به دار آویخته شدند. سردژخیم نوری، رئیس كل دادگستری استان ایلام تهدید كرد: با مخلان نظم و امنیت به شدت و با قاطعیت برخورد می شود.

تنها سه روز پیش از این، 11 زندانی دیگر در شهرهای كرج و اصفهان اعدام شده بودند.

خامنه ای ولی فقیه مفلوك نظام آخوندی به دنبال پذیرش توافق اتمی و عقب نشینی از خط قرمزهای اعلام شده اش، تلاش می كند با تشدید سركوب و كشتار زندانیان بیدفاع به خیال خود بر آثار مرگبار جام زهر اتمی غلبه كند.

مقاومت ایران عموم جوانان و مردم ایران را به اعتراض علیه اعدامهای جنایتكارانه و همبستگی با خانواده قربانیان وزندانیان فرا می خواند .

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

5 مرداد1394 (27ژوییه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا