سال ۱۳۹۴

رژیم ایران برای گسترش تروریسم و بنیادگرایی به تروریستهای غیر ایرانی تابعیت می دهد

رژیم آخوندی به دنبال شكستهای پیاپی ماشین صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ افروزی اش به ویژه در سوریه و عراق و یمن، در صدد است به تروریستها غیر ایرانی اش تابعیت ایرانی بدهد. مركز پژوهشهای مجلس رژیم  طی روزهای اخیر بار دیگر «طرح اصلاح ماده ٩٨٠ قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان, ایثارگران و نخبگان غیرایرانی»را دردستور كار قرار داده است. این طرح از فروردین ماه امسال در دستور كار كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آخوندی بوده است.

طبق این طرح « قانون تابعیت براساس خون» تغییر داده می شود و به تروریستها و آدمكشانی كه در خدمت فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران و نیروی تروریستی قدس و اطلاعات آخوندی بوده یا هستند، تابعیت ایرانی داده می شود (روزنامه حكومتی اعتماد-اول مرداد).

منظور از  «نخبگان غیر ایرانی» كه در این طرح از آنها نام برده شده، «كسانی هستند كه در زمینه های اطلاعاتی یا تداركاتی همكاریهای لازم را با نهادهای انقلابی _بخوانید ارگانهای تروریستی و جاسوسی- داشته اند، هرچند رزمنده نبوده و در میدانهای جنگ حضور نداشته اند». طبق طرح علاوه بر خود تروریستها كه طرح از آنها زیر عنوان «رزمندگان و مجاهدان غیر ایرانی» نام می برد، فرماندهان آنها و خانواده هایشان، معلولان عملیات تروریستی و جاسوسان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از جمله كسانی هستند كه می توانند از تابعیت ایرانی برخوردار شوند.

 بررسی فرمهای پذیرش  تروریستها كه در این طرح زیرعنوان «رزمندگان» از آنها نام برده شده، توسط سپاه پاسداران الزامی است. بنا بر این طرح این تایید از این جهت ضرورت دارد كه مشخص باشد كه فرد متقاضی در مسیر اهداف جمهوری اسلامی (تروریسم و صدور بنیادگرایی) تلاش نموده و تحت امر سپاه بوده است»….

این طرح برای مزدوران این امكان را نیز فراهم میكند كه در صورت نیاز برای عملیات تروریستی به كشورهای خودشان بازگردند.

احمد بخشایش یك نماینده مجلس رژیم در این باره گفت: « بحث بر سر حمایت از نیروهای شیعه و مبارزان در منطقه است. اصل این طرح برای حمایت از مجاهدانی است كه علاقه مند به حفاظت از منافع شیعه هستند… .ما رهبر جنبش مقاومت در منطقه هستیم. مثلا در سوریه … ما مایل نیستیم كه نیروی ایرانی در آنجا داشته باشیم اما برخی شیعیان پاكستانی, افغانستانی و تركمنستانی هستند … ما از مجاهدت این نیروها استفاده می كنیم. … »

یك عضو دیگر مجلس رژیم  به نام اسفنانی گفت: «این طرح واجد اهمیت خاص و مربوط به مصالح ملی و امنیت كشور است…جنگ با نیروهای تكفیری یا فراهم آوردن اطلاعات برای حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران با این طرح می تواند همتراز با قانون تابعیت از طریق خون با خود تابعیت ایرانی به همراه آورد».

اعطای تابعیت به تروریستهای غیر ایرانی در حالیست كه اكثریت عظیم مردم ایران از تأمین ین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود و خانواده هایشان محرومند. علنی كردن این طرح تنها چند روز پس از توافق هسته ای بخوبی نشان میدهد كه رژیم آخوندی مذبوحانه تلاش می كند عواقب جام زهر اتمی را با گسترش مداخلاتش در منطقه جبران كند و از همین رو بخش عمده پول آزاد شده در اثر توافق را نیز صرف ماشین جهنمی صدور تروریسم و بنیادگرایی خواهد كرد،

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4 مرداد 1394 (26 ژوییه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا