سال ۱۳۹۴

مقاومت ایران اقدامات تروریستی آخوندها علیه كومه له را قویاً محكوم می كند و شورای امنیت ملل متحد را به رسیدگی به تروریسم افسارگسیخته فاشیسم دینی حاكم بر ایران فرا می خواند

حزب كومله كردستان ایران اعلام كرد كه جمعه شب۱۶مرداد، رژیم آخوندی در یك اقدام تروریستی «با همکاری یکی از اعضای نفوذی خود در صفوف کومه‌له، چهار بمب بزرگ که دهها کیلو مواد منفجره در آن به کار رفته بود، را در یکی از ارگانهای کومه له» كار گذاشته بود.

كومله همچنین اعلام كرد رژیم ایران در یك اقدام تروریستی دیگر در بامداد 17 مرداد در صدد ترور دبیر هیئت اجرایی این حزب برآمد. خوشبختانه هر دو اقدام جنایتكارانه تروریستی خنثی شد و به كسی آسیبی نرسید.

مقاومت ایران این اقدامهای جنایتكارانه تروریستی را كه نقض آشكار قوانین و معاهدات بین المللی است قویاً محكوم می كند و از دولت و مقامات اقلیم كردستان عراق می خواهد دست اندركاران را شناسایی و مجازات نموده و اجازه ندهند عوامل رژیم ایران به چنین جنایتهایی علیه پناهندگان و مخالفان ایرانی مبادرت كنند.

مقاومت ایران همچنین شورای امنیت ملل متحد را به رسیدگی به تروریسم افسارگسیخته فاشیسم دینی حاكم بر ایران و سلسله جنایات آن علیه مخالفان و پناهندگان ایرانی فرا می خواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

20 مرداد 1394 (11 اوت 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا