کمیسیون خارجه

كمیسیون خارجه: سفر وزیر انگلیسی به تهران در بحبوحه اعدامهای جمعی

سفر وزیر انگلیسی به تهران در بحبوحه اعدامهای جمعی و ملاقات با مسئولان 120 هزار اعدام سیاسی مشوق اعدامهای بیشتر و خیانت به ارزشهای دموكراتیك و حقوق بشری است.

سفر آقای فیلیپ هموند، وزیر امور خارجه انگلستان به ایران و ملاقات او با سردمداران فاشیسم دینی حاكم، این رژیم را در ادامه و تشدید شكنجه و كشتار و صدور تروریسم و بینادگرایی تشویق می كند.

این سفر و سفرهای مشابه علیه مصالح ملی مردم ایران و اراده آنها برای سرنگونی این رژیم و استقرار دمو كراسی و حاكمیت مردمی در ایران است.

سردمداران رژیم كه فیلیپ هموند با آنها ملاقات می كند از مسئولان 120 هزار اعدام سیاسی از جمله قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در تابستان 1988 و اعدام بیش از 2000 زندانی در دوران روحانی هستند. در این دوران علاوه بر افزایش اعدامها سركوب و فشار و تبعیض علیه زنان و  اقلیتهای قومی و دینی به نحو بیسابقه یی تشدید شده است.

عفو بین الملل در اطلاعیه 23 ژوییه خود اعلام كرد در نیمه اول 2015 حداقل 694 زندانی اعدام شده اند و این «تصویری شوم از قتل عمدی برنامه‌ریزی شده با تأیید قضایی در مقیاس انبوه توسط ماشین دولتی را رسم می كند…. به نظر می رسد كه ما 1000 مرگ تأییدشده دولتی تا پایان سال را شاهد باشیم».

كسانی كه آقای هموند در تهران با آنها ملاقات می كند بالاترین مسئولان صدور تروریسم و بنیادگرایی و كشتار مردم بیگناه در عراق و سوریه و یمن و لبنان هستند. ملاقات با چنین اشخاصی كه به خاطر جنایتهایشان در داخل و خارج ایران باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاكمه شوند تنها انزجار مردم ایران را بر می انگیزد.

در حالیكه توجیه این سفر و سفرهای مشابه، توافق اتمی شش قدرت جهانی با آخوندها است، بالاترین مقامات رژیم تصریح می كنند كه التزامی به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد ناشی از این توافق ندارند. روز شنبه 31 مرداد، حسن روحانی رئیس جمهور آخوندها گفت قطعنامه 2231 «مانع كار ما نیست از هر كجا سلاح لازم بدانیم می خریم و خواهیم خرید و منتطر هیچكس و اجازه هیچكس و تأیید هیچكس و نگاه به هیچ قطعنامه یی نخواهیم كرد»، «اگر هم جایی لازم بدونیم سلاح بفروشیم, خواهیم فروخت بدون هیچ ملاحظه یی, هیچ قطعنامه یی، سلاح مون رو خواهیم فروخت».

كمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران همه مدافعان حقوق بشر و دموكراسی و همه طرفداران صلح و آرامش در منطقه و جهان را به محكوم كردن این سفر و اقدام فوری برای لغو آن فرا می خواند.

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون خارجه

31مرداد 1394  (22 اوت 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا