سال ۱۳۹۴

تاکید روحانی بر نقض قطعنامه شورای امنیت

روحانی بر نقض قطعنامه شورای امنیت و خرید و ساخت موشك و سلاح و دادن سلاح به مزدوران رژیم تأكید می كند. حسن روحانی رئیس جمهور آخوندها روز شنبه 31مرداد (22اوت) در وزارت دفاع رژیم گفت به قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد پایبند نیست. وی تصریح كرد: قطعنامه «مانع كار ما نیست از هر كجا سلاح لازم بدانیم می خریم و خواهیم خرید و منتطر هیچكس و اجازه هیچكس و تأیید هیچكس و نگاه به هیچ قطعنامه یی نخواهیم كرد».

وی با اشاره به ساخت موشكهای جدید موسوم به فاتح 313 گفت: «شرایط ما یك شرایط خاصی است، تو این شرایط خاص ما باید صنعت نظامی را تقویت بكنیم… توافق ما با دنیا برای این نیست كه نیروهای مسلح ما قدمی بخواهند در تقویت خودشون كوتاه بیایند، قدمی بخواهند در راهبردهای خودشون در اهداف خودشون كوتاه بیایند… تا به همه اهدافی  كه مد نظر ماست دست یابیم».

روحانی تحت عنوان فروش سلاح، به مزدوران رژیم در منطقه اطمینان داد ارسال سلاح به آنها ادامه خواهد یافت. روحانی گفت: «اگر هم جایی لازم بدونیم سلاح بفروشیم، خواهیم فروخت بدون هیچ ملاحظه یی، هیچ قطعنامه یی، سلاح مون رو خواهیم فروخت».

این اظهارات به خوبی نشان می دهد رژیم ایران هرگز از صدور تروریسم و بنیادگرایی دست نمی كشد و نرمش و انعطاف در مقابل آن علیه صلح و آرامش در منطقه، و مشوق آن در تجاوزكاری و جنگ افروزی است. یك هفته پیش از این ولایتی مشاور خامنه ای به مزدوران رژیم كه در تهران گرد آمده بودند اطمینان داد «توان بیشتری برای همراهی و پشتیبانی از دوستان خود در منطقه» خواهد داشت (خبرگزاری حكومتی ایسنا- 24 مرداد1394).

اظهارات امروز روحانی این حقیقت را نیز اثبات می كند پولهایی كه در اثر توافق اتمی به رژیم داده می شود به‌هیچ وجه در خدمت منافع ملی ایران و پیشرفت اقتصاد و بهبود معیشت مردم قرار نمی گیرد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت روز 23 تیر بلافاصله بعد از توافق اتمی اعلام كرد «پولهای نقدی كه به جیب رژیم ریخته می شود باید تحت كنترل شدید سازمان ملل صرف نیازمندیهای مبرم مردم ایران به ویژه حقوق اندك و پرداخت نشده كارگران و معلمان و پرستاران و تأمین غذا و دارو برای توده مردم شود در غیر این صورت خامنه ای پولها را كماكان در چارچوب سیاست صدور تروریسم و ارتجاع به عراق و سوریه و یمن و لبنان سرازیر می كند و قبل از همه، جیب پاسداران نظام را پُرتر از همیشه می كند».

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31 مرداد 1394(22 اوت 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا