سال ۱۳۹۴

كمپ لیبرتی: جلوگیری از رفتن 8 بیمار به بیمارستان برای جراحی چشم و درمان گوش

روز یكشنبه  اول شهریور (23 اوت) مأموران عراقی به دستور كمیته سركوب ساكنان لیبرتی تحت نظر فالح فیاض مشاور امنیت ملی دولت عراق، برای دومین بار از رفتن چهار بیمار كه از مدتها قبل قرارهای جراحی چشم در بیمارستانی در بغداد داشتند،

جلوگیری كردند. این كمیته همچنین با انتقال چهار بیمار دیگر كه برای معالجه گوش باید روز پنجشنبه 5 شهریور ( 27 اوت ) به بیمارستانی در بغداد بروند،  مخالفت كرده است. پیش از این در روز 25 مرداد نیروهای عراقی از انتقال همین هشت بیمار به بیمارستان جلوگیری كرده بودند.

نمایندگان ساكنان, این موضوع را به طور مكرر به اطلاع یونامی و سفارت آمریكا رسانده است اما به جایی نرسیده است.

از سوی دیگر از هفته گذشته نیروهای عراقی مانع ورود لباسهای خریداری شده توسط ساكنان و همچنین  پارچه‌های مورد نیاز آنها به داخل كمپ شده اند. این در حالیست كه نمایندگان ساكنان از قبل خبر خرید لباس و روز آمدن خودروی حامل لباس را با جزییات به یونامی اطلاع داده بودند.

نیروهای تحت امر فالح فیاض كه محاصره هفت ساله اشرف و لیبرتی و شش قتل عام زیر نظر او صورت گرفته است با شدت بخشیدن محاصره لیبرتی برای پنجمین هفته   از ورود اقلام پایه یی مورد نیاز ساكنان جلوگیری می كنند.

محاصره پزشكی و لجستیكی لیبرتی نقض فاحش استانداردهای حقوق بشری و انساندوستانه و نقض آشكار یادداشت تفاهم امضا شده بین ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 و یك اقدام مجرمانه است.

مقاومت ایران با توجه به تعهدات مكتوب و مكرر دولت آمریكا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی، خواهان اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره ضد انسانی به ویژه تأمین دسترسی آزادانه و بیقید و شرط ساكنان به خدمات پزشكی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

2 شهریور 1394 ( 24 اوت 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا