سال ۱۳۹۴

ایران: فراخوان فوری به توقف اعدام قریب الوقوع یك زندانی سیاسی كرد

مقاومت ایران آمریكا و اتحادیه اروپا و كشورهای عضو، همچنانكه سازمان ملل متحد به ویژه كمیسر عالی حقوق بشر و ارگانهای مدافع حقوق بشر در سراسر جهان را به اقدام فوری برای نجات جلوگیری از اعدام زندانی سیاسی بهروز آلخانی فرا خواند و  سكوت جامعه بین المللی به خصوص اتحادیه اروپا در مقابل روند فزاینده اعدامها به طور خاص  اعدامهای سیاسی را قویاً محكوم كرد.

بهروز آلخانی زندانی سیاسی كرد، پس از تحمل شش سال زندان و شكنجه  روز سه شنبه 3 شهریور (25اوت) برای اجرای حكم جنایتكارانه اعدام به سلول انفرادی در زندان ارومیه منتقل شده است. دژخیمان به خانواده بهروز كه  روز سه شنبه با او آخرین دیدار را داشته اند گفته اند كه وی فردا اعدام خواهد شد.

در فقدان یك موضع قاطع در مقابل این اعدامهای جنایتكارانه،  سفر نماینده عالی اتحادیه اروپا و مقامات ارشد و وزیران خارجه كشورهای عضو به ایران، به طور عملی به ماشین اعدام و ترور و سركوب فاشیسم دینی حاكم سوخت می رساند. رژیمی كه تنها در دوران روحانی بیش از 2000 تن را اعدام كرده است و سران آن باید در مقابل عدالت قرار گیرند.

عفو بین الملل در اطلاعیه یی كه در روز   3 شهریور منتشر ساخت، اعلام كرد: «مقامات ایران امسال تا كنون نزدیك به 700 تن را اعدام كرده اند. اجازه اجرای حكم اعدام بهروز آلخانی تنها دستان آنان را خونین تر خواهد كرد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 3 شهریور 1394 (25 اوت 2015)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا