سال ۱۳۹۴

ایران: اعدام جنایتكارانه زندانی سیاسی كرد بهروز آلخانی

مقاومت ایران اعدام جنایتكارانه زندانی سیاسی كرد بهروز آلخانی، را به خانواده و دوستان او و به مردم كردستان تسلیت می گوید و از عموم هموطنان به ویژه جوانان سراسر كشور میخواهد علیه اعدامهای وحشیانه، به خصوص اعدام زندانیان سیاسی به پاخاسته و به حمایت از خانواده اعدام شدگان و زندانیان سیاسی قیام كنند.

مقاومت ایران جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا و آمریكا و همچنین ملل متحد و ارگانهای مدافع حقوق بشر را به محكوم كردن اعدام بهروز آلخانی فرا می خواند و تأكید می كند سكوت در مقابل اعدامهای فزاینده در ایران، همزمان با سفر مقامهای ارشد اروپایی به ایران به هر دلیلی كه باشد هیچ مفهومی جز همدستی با فاشیسم دینی حاكم و تشویق آن در ادامه و تشدید این جنایتها ندارد.

بهروز آلخانی، 30ساله، اهل سلماس، در 7بهمن 88 بازداشت شد و پس از 6 سال شكنجه و حبس در اولین ساعات بامداد 4 شهریور از جمله به اتهام مشاركت در قتل دادستان جنایتكار خوی به همراه 5 زندانی دیگر اعدام شد.  او بر اثر شدت شكنجه ها و شرایط وخامت بار زندان از بیماری قلبی رنج می برد.

بی تردید این اعدامهای وحشیانه و خون پاك شهیدان راه آزادی، اراده مردم ایران به ویژه جوانان میهن را در مبارزه علیه دیكتاتوری دینی مضاعف خواهد كرد و روند سرنگونی آن را را شتاب خواهد داد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4شهریور 1394 (26 اوت 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا