سال ۱۳۹۴

ایران: یورش وحشیانه به زندانیان بند ۷ و ۸ اوین و زندان سیاسی زندان مرکزی زاهدان

روز پنجشنبه 5شهریور مأموران گارد امنیتی زندان اوین به بندهای 7 و 8 زندان اوین یورش بردند و تمام وسایل زندانیان را بازرسی کردند. این دو بند مخصوص نگهداری مجرمان عادی است اما دژخیمان رژیم برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان سیاسی شماری از آنها را به این بندها منتقل کرده‌اند. در این حملات که همواره با آزار و اذیت و توهین و تحقیر زندانیان همراه است،

بخشی از وسایل زندانیان توسط دژخیمان مصادره یا به سرقت برده می‌شود یا توسط آنها تخریب می‌گردد. یک ماه‌ونیم پیش نیز عوامل گارد زندان اوین به زندانیان همین دو بند حمله کردند.

در روز 29مرداد نیز زندانیان سیاسی بند یک زندان مرکزی زاهدان مورد تهاجم نیروهای گارد این زندان قرار گرفتند. این حمله پس از اعتصاب‌غذای زندانیان این بند به رفتارهای وحشیانه شکنجه‌گران و شرایط غیرانسانی این زندان از جمله کمیت و کیفیت پایین جیره غذایی… . صورت گرفت. این حمله به درگیری شدید و خونینی بین گارد زندان و زندانیان منجر شد. دو تن از زندانیان به‌خاطر شدت جراحاتشان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شدند.

در همین حال دژخیمان ۲۵ تن از زندانیان این بند را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان منتقل کرده و آنها را تحت شکنجه‌های وحشیانه از قبیل زدن با کابل، شوکر برقی و آویزان کردن برای مدت طولانی قرار دادند.

سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی به‌ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال نقض فاجعه‌بار حقوق‌بشر در ایران بهر دلیل که باشد معنایی جز مشارکت در سرکوب و کشتار مردم ایران ندارد. هر گونه مراوده با این رژیم باید به بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران از جمله توقف اعدامها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

6شهریور 1394 (28 اوت 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا