سال ۱۳۹۴

ایران: فراخوان برای نجات 13 زندانی در آستانه اعدام

مقاومت ایران برای نجات 13 زندانی كه در زندانهای قزل حصار كرج و بندرعباس برای اجرای مجازات مرگ به سلولهای انفرادی منتقل شده اند، فراخوان می دهد و از ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهد به اقدام فوری برای توقف این اعدامهای جنایتكارانه مبادرت كنند.

روز یكشنبه 15شهریور 11 زندانی محكوم به اعدام در قزلحصار و دو زندانی محكوم به اعدام در بندر عباس برای اجرای حكم به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

روز پیش از آن یك زندانی 45ساله كه پدر 6 فرزند است در زندان مركزی زابل اعدام شد.

از سوی دیگر گارد ضدشورش زندان مركزی كرج برای دومین بار طی هفته های اخیر، در یورشی وحشیانه به زندانیان، وسایل آنها را تخریب و یا به غارت بردند. رژیم آخوندی علاوه بر اعمال انواع شكنجه ها و فشارها و تحمیل شرایط طاقتفرسا بر زندانیان، به طور مستمر به آنان حمله كرده و مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می دهد. حمله‌های مكرر به بندهای 7 و 8 زندان اوین و بند 3 و سالن 12 بند چهار زندان گوهردشت كه به تازگی صورت گرفته، در این شمار هستند.

فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران، كه مردم بر آن نام «پدرخوانده داعش» نهاده اند، تنها راه مقابله با انواع بحرانهای داخلی و بین المللی كه بعد از توافق اتمی، شدت بیشتری یافته را در تشدید سركوب و افزایش اعدام یافته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16شهریور 1394 (7سپتامبر 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا