سال ۱۳۹۴

انتقال مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس به لیبرتی

انتقال مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس به لیبرتی تحت عنوان خانواده توسط سفارت آخوندها و مأموران کمیته سرکوب ساکنان تحت نظارت فالح فیاض. صبح امروز دوشنبه 16شهریور بیش از 20تن از مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس رژیم آخوندی در پوش شناخته شده «خانواده ساکنان» به لیبرتی منتقل شدند. انتقال این مزدوران به‌وسیله یک مینی‌بوس، توسط سفارت رژیم آخوندی در بغداد و کمیته سرکوب مجاهدان لیبرتی به‌ریاست فالح فیاض، مشاور امنیتی دولت عراق، صورت گرفته است.

این مزدوران توسط سرهنگ صادق محمد کاظم و سرگرد احمد خضیر و سروان حیدر عذاب از کمیته سرکوب لیبرتی از چندین پست بازرسی عبور داده شده و به ایستگاه پلیس لیبرتی منتقل شدند. آنها به‌محض رسیدن به سردادن شعارهای تهدیدآمیز و تحریک کننده پرداختند.

این مزدوران که توسط وزارت اطلاعات و سفارت رژیم به عراق و بغداد سفر کرده‌اند بدون هماهنگی و مشارکت فعال ارگانهای امنیتی عراقی نمی‌توانستند از نقاط متعدد بازرسی عبور کرده و خود را به لیبرتی برسانند. امری که به‌روشنی امنیت مجاهدان لیبرتی را به خطر انداخته و از طرحهای رژیم ایران و عواملش در عراق برای شکنجه روانی مجاهدین و زمینه‌سازی برای کشتارهای بعدی خبر می‌دهد.

جالب توجه این‌که برخی از مزدوران اعزام شده به لیبرتی، مدعی هستند از اقوام کسانی هستند که از مدتها پیش تحت نظر کمیساریای عالی پناهندگان از لیبرتی به خارج از عراق منتقل شده‌اند و دولت عراق و دولت آمریکا از جزییات امر و زمان انتقال آنها و محل استقرار آنها به خوبی مطلع هستند.

در سالهای 2010 و 2011 نیز مزدوران رژیم آخوندی تحت نام خانواده ساکنان حدود 23ماه در کنار اشرف مستقر شده و با 320 بلندگو به‌طور شبانه روزی به شکنجه روانی ساکنان مشغول بودند.

انتقال مزدوران به لیبرتی یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و ملل‌متحد در 25دسامبر 2011 را به نحو وخیمی نقض می‌کند. علاوه بر این نماینده ویژه دبیرکل در عراق بارها به نمایندگان ساکنان از طرف دولت عراق تضمین داده بود که اجازه نخواهد داد این مزدوران به لیبرتی بروند. در 15اکتبر 2012 در پاسخ به نامه نماینده ساکنان لیبرتی در مورد انتقال مزدوران رژیم به کمپ لیبرتی، معاون نماینده ویژه دبیرکل در عراق نوشت: «مقامات عراقی چنین موضوعی را قاطعانه رد کرده‌اند… . مضافا بر این من به شما اطمینان می‌دهم که یونامی با اطمینان مطلق هیچ‌کسی را به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد به کمپ لیبرتی دست یابد».

مقاومت ایران از آبان 1393 در دهها اطلاعیه و نامه به مقامات آمریکایی و ملل‌متحد هشدار داده است که رژیم ایران درصدد تکرار سناریوی اشرف و انتقال مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس تحت نام خانواده ساکنان است، اما متأسفانه هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری از این توطئه به‌عمل نیامده است.

مقاومت ایران با تأکید بر تعهدات مکرر و مکتوب ملل‌متحد و دولت آمریکا درباره امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی، خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به شکنجه روانی ساکنان تحت نام «خانواده» و دور کردن عوامل رژیم آخوندی از لیبرتی تحت هر عنوانی است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16شهریور 94 (7سپتامبر 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا