سال ۱۳۹۴

حمله به دو زندانی سیاسی در زاهدان و شورش زندانیان در زندان مركزی تبریز

ظرف روزهای اخیر گارد ویژه زندان مرکزی زاهدان به دو زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی و محمد امین آگوشی یورش برد و آنها را با ضربات باتون وحشیانه کتک زد و سپس با دست‌بند، پابند و چشم‌بند و بدون هرگونه امكانات اولیه به بند 5 این زندان كه محل نگهداری بیمارانی با بیماریهای مسری مانند سل و هپاتیت است، منتقل کرد.

در یك تحول دیگر در  روز سه شنبه 17 شهریور 94 در زندان مرکزی تبریز شماری از زندانیان در اعتراض به وضعیت غیرانسانی و فشارهای طاقت‌فرسا دست به شورش زدند. با حمله گارد ویژه به زندانیان، آنها برای مقابله بخشی از وسایل را به آتش كشیدند و درگیری میان نیروهای گارد ویژه و زندانیان رخ داد. در نتیجه این درگیری و بر اثر آتش‌ سوزی دهها زندانی به شدت مصدوم و مجروح و دچار سوختگی شدید شدند.

نیروهای گارد ویژه برای مقابله با شورش اقدام به شلیک مستقیم به سوی زندانیان کردند. برخی خبرها حاکی از کشته شدن شماری از زندانیان است.

مقاومت ایران خواهان تشكیل یك هیأت بین المللی حقیقت یاب برای تحقیق درباره وضعیت زندانهای رژیم آخوندی و جنایاتی است كه همه روزه در این زندانها رخ می دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

19 شهریور 1394  (10 سپتامبر 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا