سال ۱۳۹۴

ایران: اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و حركتهای اعتراضی خانواده های آنها

فراخوان مقاومت ایران  به مجامع حقوق بشری برای محكومیت نقض حقوق زندانیان توسط دیكتاتوری مذهبی حاكم بر ایران. روز یكشنبه 26 مهر، زندانیان سیاسی بند 2 زندان گوهردشت در یك اقدام اعتراضی در حضور سردژخیم سهراب سلیمانی رئیس زندانهای تهران و سردژخیم مردانی رئیس زندان گوهردشت شعارهای «مرگ بر استبداد» و «مرگ بر دیكتاتور» سر دادند. بنا بر همین گزارشها طنین شعارهای زندانیان سیاسی به حدی بود كه مزدوران جنایتكار وحشتزده بند را ترك كردند.

زندانیان به رعایت نشدن اصل تفكیك جرایم در زندانهای رژیم معترض بودند. رژیم آخوندی به منظور شكنجه و اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی،  آنها را در بین زندانیان جرایم جنایی و یا افرادی كه دچار بیماریهای خطرناك و واگیردار هستند، زندانی می‌كند.

در همین حال، وخامت حال زندانی سیاسی آقای محمد علی طاهری در زندان اوین، به دنبال  70  روز اعتصاب غذا  شدت یافته است. وی در اعتراض به حكم ضد انسانی اعدام خود دست به اعتصاب غذا زده است.

از سوی دیگر در روز دوشنبه 27مهرماه، صدها تن از مادران شهیدان، خانواده های زندانیان سیاسی  و مدافعان حقوق بشر در اعتراض به وضعیت وخیم فرزندان و بستگان خود در زندانهای رژیم، در میدان ونك تهران، دست به تجمع زدند. مأموران اطلاعات آخوندی   در پوش كارگران ساختمانی  یا راننده تاكسی شركت كنندگان را تحت نظر داشتند. نیروهای سركوبگر برای مقابله با افزایش جمعیت در ساعت 1130 صبح ابتدا و انتهای صف تجمع كنندگان را بستند و اجازه نمی دادند كسی به صفوف آنها بپیوندد.

در روز شنبه 25مهر نیز یك تجمع اعتراضی در مقابل زندان اوین برگزار شد. عوامل اطلاعاتی رژیم شماری از شركت كنندگان را بازداشت كردند.

مقاومت ایران كمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگران ذیربط موضوعی و دیگر مدافعان حقوق بشر را فرا می خواند كه فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران را به خاطر رفتار سركوبگرانه و جنایتكارانه اش علیه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی محكوم كنند . همچنین از آنان می خواهد كه رژیم ایران را وادار نمایند كه حقوق زندانیان را به رسمیت بشناسد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

29 مهر 1394 (21 اكتبر 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا