سال ۱۳۹۴

تأیید ناگزیر توافق اتمی توسط خامنه ای و زمینه سازی برای نقض و كارشكنی های بعدی

در روز چهارشنبه 29مهر (21اكتبر) خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی، كه به شدت از عواقب توافق اتمی (برجام) با كشورهای 5+1 برای موجودیت نظام آخوندی نگران است، پس از 100 روز تعلل، در نامه یی به آخوند روحانی به ناگزیر این توافق را مورد تأیید قرار داد و نوشت مصوبه 19مرداد 94 شورای عالی امنیت رژیم در این رابطه را تأیید می كند.

او در عین حال با شارلاتانیزم ویژه خودش و با توجه به سیاست ضعیف و مماشات گرایانه كشورهای غربی، با ذكر پاره یی نكات و شرایط جدید یا سخنانی چند پهلو و مبهم از یك سو تلاش كرد راه نقض توافق را برای خودش باز نگهدارد و برای كارشكنی در اجرای آن زمینه سازی كند و از سوی دیگر به نیروهای وارفته خود روحیه دهد.

پیش از این در روز 21 مهر ماه، خامنه ای با دهنه زدن به افراد باند خود به بحران و مخاصمات بیسابقه یی كه در جریان بررسی این توافق، مجلس آخوندی را فراگرفته بود پایان داد. به نحوی كه باندهای درونی رژیم این دخالت را كودتا علیه مجلس توصیف كردند. لاریجانی رئیس مجلس رژیم در روز 26 مهر گفت «من در رسیدگی به پرونده هسته یی دخالتی ندارم. این پرونده، پرونده رهبر معظم انقلاب است».

سه ماه پس از توافق اتمی درگیری باندهای درونی رژیم بر سر آن بالا گرفته و موقعیت ولی فقیه و به تبع آن تمامیت رژیم قویاً به خطر افتاده است. در چنین شرایطی خامنه ای در نامه اش به روحانی با ذكر پاره یی شرایط مبهم و چند پهلو نوشت در صورت نقض این شرایط توسط كشورهای 1+5: «دولت موظف است اقدامهای لازم را انجام دهد و فعالیتهای برجام را متوقف كند». وی تأكید كرد برجام «دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعددی است كه در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه،‌ می‌تواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده‌ كشور منتهی شود». خامنه ای همچنین نوشت «در اعلام اتحادیه‌ اروپا و رئیس‌جمهور امریكا باید تصریح شود كه تحریمها به‌كلی برداشته شده و هرگونه اظهاری مبنی بر این‌كه ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به منزله‌ نقض برجام است».

چهارشنبه شب 29مهر، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاكره كننده ارشد رژیم آخوندی در مصاحبه با تلویزیون حكومتی گفت: برخی از نكات خامنه ای در نامه اش به روحانی در برجام آمده، اما «بخش دیگری‌اش رو هم خامنه‌ای اضافه كرد كه برای دولت هم لازم است كه تبعیت بكند و مد نظر قرار بدهد».

خامنه ای در وحشت از انزجار جامعه جهانی از جنایات ضد بشری رژیم در ایران و تروریسم وحشیانه اش در منطقه نوشت «در دوره 8ساله، وضع هرگونه تحریم (از جمله به خاطر تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یك از كشورهای طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است … فعالیتهای برجام را متوقف كند». عراقچی اذعان كرد این یك مفهوم و برداشت جدید است و دولت هم تابع گفته و برداشت خامنه ای می باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

30مهر 1394(22اكتبر 2015)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا