سال ۱۳۹۴

جلوگیری از ورود نیازهای اولیه و پیمانكار برای تعمیرات ضروری به لیبرتی

در روز چهارشنبه 29 مهر ماه 1394 ( 21 اكتبر 2015) سرگرد احمد خضیر از مأموران كمیته سركوب مجاهدان اشرفی برای چندمین بار در هفته های اخیر از ورود نیازهای اولیه ساكنان و وسایل تأسیساتی و سرویس و نگهداری زیر ساختهای كمپ، اقلام تداركاتی و… جلوگیری كرد و آنها را از ورودی كمپ برگرداند. این اقدامهای سركوبگرانه و برگرداندن اقلامی كه توسط خود ساكنان خریداری شده، زیر نظر فالح فیاض مشاور امنیت داخلی عراق صورت می‌گیرد.

اقلام برگردانده شده از جمله شامل پارچه معمولی، لوازم التحریر، كابل برق، پمپ آب، هواكش، مخزن فشار آب، شیلنگ آب و وسائل ورزشی است.

همزمان مأموران كمیته سركوب از ورود یك پیمانكار عراقی كه از قبل ورود او با یونامی و مأموران عراقی هماهنگ شده بود، جلوگیری كردند. بیش از دو سال است كمیته سركوب مجاهدان اشرفی مانع ورود پیمانكاران برای تعمیر سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و زیرساختهای مستهلك كمپ شده اند. این اقدام نقض فاحش یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و یونامی در روز 25 دسامبر2011 است. بر اساس این تفاهم نامه، ساكنان می توانند با پیمانكاران برای بازسازی و تعمیرات كمپ قرار داد منعقد كنند. این موضوع بارها با یونامی مطرح شده اما هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

كمیته سركوب در یك اقدام سركوبگرانه دیگر در هفته های اخیر ساعات كار تانكرهای تخلیه منابع فاضلاب استكمپ كه با هزینه ساكنان كرایه شده اند را به سه ساعت در روز محدود كرده است. از یك سو با انواع بهانه ها ورود تانكرها را دچار تأخیر می كند و از سوی دیگر از ساعت 1630 رانندگان را با تهدید مجبور به ترك كمپ می كند. این وضعیت باعث شده است كه منابع فاضلاب بر اثر پوسیدگی و فشار ناشی از تخلیه نشدن سر ریز كرده و محیط را آلوده كنند امری كه سلامت ساكنان را به طور جدی تهدید می كند.

این اقدامها بخشی از محاصره ضد انسانی است كه طی 4 سال گذشته به دستور رژیم ایران علیه ساكنان كمپ لیبرتی اعمال می شود و نقض فاحش حقوق بشر و استانداردهای انساندوستانه و نقض بسیاری از معاهدات بین‌المللی و یك اقدام مجرمانه است.

مقاومت ایران ، ملل متحد و دولت آمریكا را كه بارها و به صورت مكتوب نسبت به سلامت و امنیت ساكنان لیبرتی متعهد شده اند، به اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره ضد انسانی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

30 مهر ماه 1394 ( 22 اكتبر 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا