سال ۱۳۹۴

زندانی سیاسی ماشاالله حائری بر اثر محرومیت از درمان دچار سكته شده و در وضع وخیمی است

آقای حائری بخاطر حضور برادر و پسرش در اشرف دستگیر و به 15 سال زندان محكوم شده است. ممانعت از درمان زندانیان مصداق جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن باید محاكمه شوند. ماشاءالله (حمید) حائری، 64 ساله از زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت، پس از یك هفته بیماری و دردهای شدید در ناحیه سر و بینی و حالت تهوع و ضربان شدید قلب و تورم پیشانی و ممانعت دژخیمان از درمان وی، بعد از ظهر یكشنبه 3 آبان کنترل خود را از دست داد و  ناگهان به زمین خورد.

پس از انتقال به بهداری زندان، در حالی كه بر دست و پای او زنجیر بسته بودند او را به بیمارستان هزار تختخوابی تهران منتقل كردند. گفته می شود او دچار سكته  مغزی شده و در اثر  تأخیر در معالجه از كمر فلج شده است . 

دژخیمان در بیمارستان نیز شدیدترین كنترل را بر او اعمال می كنند و حتی از ملاقات دخترش خانم نگار حائری با او جلوگیری می كنند. نگار حائری یك وكیل است كه تاكنون بارها دستگیر و زندانی شده و اكنون با وثیقه سنگین بیرون از زندان به سر می برد.

آقای حائری كه از زندانیان سیاسی دهه 60 است، به خاطر حضور برادر و فرزندش در لیبرتی، 6 سال پیش در سال 1388 بار دیگر دستگیر و به 15 سال زندان محكوم شده است. وی بر اثر سالها زندان و شكنجه از بیماریهای مختلف رنج می برد و پیش از این نیز بارها دچار ایست قلبی در زندان شده است. مقاومت ایران بارها نسبت به سلامتی وی هشدار داده است.

او از مدتها پیش از خونریزی شدید گوش، بینی و دهان و عدم كنترل در راه رفتن رنج می برد بیماریهای او در یك هفته اخیر شدت یافته بود اما شكنجه گران با محروم كردن او از رسیدگیهای پزشكی موجب بحرانی شدن وضع او شدند. شرایط ضد انسانی زندان گوهردشت بر وخامت حال زندانیان سیاسی از جمله آقای حائری افزوده است.

محرومیت از درمان ومراقبتهای پزشكی یكی از شیوه های رایج برای شكنجه و اعمال فشار بیشتر بر زندانیان در رژیم آخوندی است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه كمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه شكنجه و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدامی فوری برای دسترسی كامل و بی قید و شرط آقای حائری به خدمات پزشكی فرا می خواند. مسئولیت هر آسیبی كه به او وارد شود بر عهده رژیم آخوندی و سردمداران آن است. ممانعت سیستماتیك از معالجه زندانیان به هر بهانه یی كه باشد از مصادیق جنایت علیه بشریت و نقض آشكار بسیاری از قوانین و معاهدات بین المللی است و مسئولان آن باید به خاطر جنایت علیه بشریت محاكمه و مجازات شوند. 

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4 آبان 1394 (26 اكتبر 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا