سال ۱۳۹۴

ایران: شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت

ماشالله حائری به رغم سكته و فلج شدن از بیمارستان به زندان برگردانده شد. ظهر روز دوشنبه 4 آبان زندانیان سیاسی سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت در اعتراض به حمله گارد ضدشورش زندان به این بند و بازرسی وحشیانه آنها، شعارهای «مرگ بر دیكتاتور» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» سر دادند.

این حمله توسط 100 تن از مزدوران گارد به سركردگی دژخیمی به نام مردانی و به بهانه بازرسی این سالن صورت گرفت. عوامل نیروهای سركوبگر به دنبال بازرسی كلیه زندانیان آنها را از بند بیرون كردند و برای اعمال فشار و آزار زندانیان به نحوی وحشیانه كلیه وسایل آنها را در هم ریختند و بسیاری از لوازم زندانیان را از بین بردند.

از سوی دیگر، دوشنبه شب 4 ابان، شكنجه گران آقای ماشاء الله (حمید) حائری، 64ساله، از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین را به رغم شرایط بحرانیش به سیاهچال گوهردشت باز گرداندند. وی روز قبل از آن، پس از یك هفته دردهای شدید و جلوگیری دژخیمان از درمان وی، کنترل خود را از دست داد و ناگهان نقش بر زمین شد.

دژخیمان او را در حالیكه دستان و پاهایش را در زنجیر كرده بودند، به بیمارستان منتقل كردند. گفته می شود او دچار سكته مغزی شده و بر اثر تأخیر در معالجه از كمر فلج شده است. شكنجه گران از ملاقات خانواده آقای حائری با او جلوگیری كردند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه كمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ذیربط به ویژه گزارشگر وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدام فوری برای توقف اعمال سركوبگرانه علیه زندانیان از جمله دسترسی كامل عموم زندانیان به ویژه آقای حائری به خدمات پزشكی ضروری فرا می خواند.

ممانعت سیستماتیك زندانیان از دسترسی به خدمات پزشكی به هر بهانه یی كه باشد از مصادیق جنایت علیه بشریت و نقض آشكار بسیاری از قوانین و معاهدات بین المللی است و مسئولان آن باید به خاطر جنایت علیه بشریت محاكمه و مجازات شوند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4 آبان 1394 (26 اكتبر 2015)

 

   

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا