سال ۱۳۹۴

خانم رجوی به هموطنان بپاخاسته آذری درود فرستاد و اهانت به آنان را اهانت به عموم مردم ایران توصیف كرد

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به هموطنان بپاخاسته آذری در نقاط مختلف كشور بویژه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان درود فرستاد و گفت اهانت رذیلانه رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی آخوندها به هموطنان آذری اهانت به همه مردم ایران با همه اقوام و ملیتها و ادیان و مذاهب مختلف است و از عموم مردم بویژه جوانان خواست به حمایت از آنان بپردازند.

خانم رجوی با تاكید بر نقش فراموشی ناپذیر مردم غیور آذربایجان و هموطنان آذری در تاریخ ایران، از جمله در انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتی، گفت تا رژیم منحوس ولایت ففیه بر سر كار است، هم سركوب وحشیانه عموم مردم ایران و هم تبعیض سیستماتیك علیه اقوام و ملیتها و پیروان ادیان و مذاهب مختلف و هم تفرقه افكنی بین بخشهای مختلف جامعه ایران ادامه خواهد یافت.

خانم رجوی گفت مردم بزرگی كه ستارخان و حنیف نژاد و سردار خیابانی را به جامعه ایران تقدیم كرده اند، بدون تردید پیشتاز سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و استقرار دمكراسی و پایان دادن به تبعیض و سركوب قومی و مذهبی خواهند بود.

روز دوشنبه 18آبان تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، خوی، مراغه، مرند، نقده، مشكین شهر، اهر، مغان و سایر شهرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و اردبیل، صحنه تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به اهانت رذیلانه رژیم آخوندی به هموطنان آذری از طریق بود. علاوه بر این در تهران و شیراز و بسیاری شهرهای دیگر نیز تجمعات و تظاهرات اعتراضی برگزار شد. تظاهرات و درگیری در برخی از شهرها مانند تبریز تا پاسی از شب ادامه داشت.

مردم در تبریز و برخی دیگر از شهرها با نیروهای سركوبگری كه در صدد جلوگیری از تظاهرات بودند مقابله كردند. در این درگیریها برخی از خودروهای حكومتی به آتش كشیده شد، شماری از مردم مجروح و شمار دیگری دستگیر شدند.

در برخی از شهرها نیروهای سركوبگر با باتون، گاز اشك آور، باتونهای شوك آور، گلوله های پلاستیكی به مقابله با مردم پرداختند. مردم با سنگ و آتش زدن لاستیك و سطلهای زباله به دفاع از خود پرداختند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

19 آبان 1394( 10 نوامبر 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا