سال ۱۳۹۴

ایران: كشته شدن کارگر 17 ساله اهوازی در یورش وحشیانه نیروهای سركوبگر رژیم به بازار شهر

در آخرین ساعات روز سه شنبه 19 آبان یك كارگر جوان 17ساله به نام علی جلالی بر اثر شلیك مستقیم عوامل نیروهای سركوبگر رژیم جان خود را از دست داد. این جنایت در یورش عوامل نیروهای سركوبگر رژیم آخوندی به بازاری در خیابان انوشه در منطقه لشكر آباد اهواز رخ داد. علی جلالی، كه در نانوایی محل كار خود مشغول پختن نان بود قربانی شلیك مزدوران رژیم شد كه بی محابا مردم را هدف گرفته بودند.

شمار دیگری از اهالی در این حمله مجروح شدند.اهالی لشکر آباد با هجوم به کلانتری ٣٠ اهواز و درگیر شدن با نیروهای سركوبگر خشم و اعتراض خود را نسبت به این جنایت و سیاستهای سربگرانه رژیم نشان دادند.

منطقه لشکرآباد یکی از قدیمی ترین مناطق اهواز است که هموطنان عرب در آن ساكن هستند. گسترش بیكاری و فقر در میان جوانان این منطقه آنها را وادار ساخته كه برای تأمین لقمه یی نان برای خود و خانواده های محرومشان به راه اندازی رستورانها و قهوه خانه های محلی روی آورند. اهالی این منطقه همچون مردم دیگر نقاط استان خوزستان در شرایطی با فقر و تهیدستی روزگار می گذرانند كه این منطقه نفت خیز یكی از ثروتمندترین مناطق ایران است.

كارگزاران رژیم آخوندی كه از هرگونه تجمع مردم به ویژه جوانان در هراسند، از ابتدا با راه اندازی این بازار محلی مخالفت كردند و شب گذشته به قصد انهدام، وحشیانه به آن یورش بردند.

 فاشیسم دینی حاكم بر ایران در شرایطی كه حلقه بحرانهای داخلی و بین المللی به طور مستمر بر گردنش تنگتر می شود، ناتوان از پاسخگویی به ابتدایی ترین نیازهای مردم تنها راه مقابله با اعتراضات و انزجار فزاینده مردم ایران به ویژه در مناطق محرومی چون استان خوزستان را در گسترش سركوب یافته است. چیزی كه افسانه «میانه روی و اعتدال» در رژیم ایران و رئیس جمهور شیاد ان روحانی را بیش از پیش رسوا می كند.

مقاومت ایران ضمن تسلیت به خانواده علی جلالی، عموم مردم ایران به ویژه جوانان خوزستان را به حمایت و همبستگی با اعتراضات مردم اهواز فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

20 آبان 94 (11 نوامبر 2015)

 
علی جلالی کارگر جوان اهوازی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا