سال ۱۳۹۴

ایران: شدت یافتن سرکوب هموطنان بهایی

قتل یک هموطن بهایی، بازداشت ۱۷تن و پلمب محل کسب و کار دهها تن دیگر.

رژیم ضد بشری آخوندی در روزهای اخیر موج جدیدی از سركوب و دستگیری هموطنان بهایی در سراسر كشور را به راه انداخته است. در روز 24 آبان، ۱۷تن از بهاییان در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت شدند. نیروهای سركوبگر ضمن بازرسی خانه ها و محل کار آنها بخشی از اموالشان را مصادره کردند.

همزمان در روزهای 23 و 24 محل کسب و کار شمار دیگری از شهروندان بهایی در رفسنجان، ساری، تنکابن و قائمشهر پلمب شد. عوامل نیروهای سرکوبگر صاحبان این واحدهای صنفی را به این خاطر از ادامه کسب و کار محروم کرده اند که آنها مغازه هایشان را در مناسبتهای مذهبی بهاییان تعطیل كرده بودند.

همزمان در روز 23 آبان کوروش روحی یكی از هموطنان بهایی در پارکینگ خانه اش در شیراز به نحو مشكوكی به قتل رسید.

مقاومت ایران سركوب جنایتكارانه و وحشیانه بهاییان را قویا محكوم نموده و از عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و از اجلاس جاری مجمع عمومی ملل متحد و همه كشورهای عضو می خواهد فاشیسم دینی حاكم بر ایران را به خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر از جمله اعدامهای جمعی و خودسرانه، سركوب اقوام و ملیتهای گوناگون و پیروان ادیان و مذاهب و آیینهای مختلف را به شدیدترین محكوم نموده و پرونده جنایتهای این رژیم از جمله 120 هزار اعدام سیاسی را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵آبان ۱۳۹۴ (۱۶نوامبر ۲۰۱۵)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا