سال ۱۳۹۴

بازداشت خانواده های مجاهدین لیبرتی در تهران

عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی دوشنبه شب ۳۰‌آذر (21دسامبر) خانمها فاطمه رضوانی و آذر کروندی دو تن از اعضای خانواده مجاهدان لیبرتی را بازداشت کردند. مزدوران به خانه یی كه این افراد به مناسبت شب یلدا در آن جمع شده بودند حمله كرده و ضمن بازرسی حاضران و میهمانان، تلفنهای همراه همه آنها را با خود بردند. مأموران متعاقبا به منازل شخصی دستگیرشدگان نیز یورش برده و آلبوم عكسهای خانوادگی و سایر وسایل آنان را به یغما بردند.

خانم رضوانی خواهر مجاهد خلق قاسم رضوانی است كه در ۱۰شهریور 1392 در قتل عام اشرف به شهادت رسید و خانم كروندی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که فرزندش در لیبرتی است.
حمله به خانواده های مجاهدان لیبرتی و بازداشت آنها در حالی است كه رژیم آخوندی به طور مستمر مزدوران اطلاعات و نیروی قدس را در پوش خانواده به لیبرتی اعزام می‌کند تا به شکنجه روانی مجاهدین پرداخته و برای قتل عام آنان زمینه‌سازی كند.
مقاومت ایران از عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه گزارشگر دستگیریهای خودسرانه خواستار اقدامی مؤثر برای آزادی عموم زندانیان سیاسی به ویژه خانمها فاطمه رضوانی و آذر كروندی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
6 دی ۱۳۹۴ (27 دسامبر ۲۰۱۵)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا