سال ۱۳۹۴

فراخوان برای نجات جان دو زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا

مقاومت ایران برای نجات جان آقایان افشین بایمانی و ارژنگ داوودی، از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت كه از ۲۱روز پیش در اعتصاب غذا به سر می برند فراخوان میدهد. آنها در اعتراض به انتقالشان به بند زندانیان عادی دست به اعتصاب غذا زده اند.

ارژنگ داوودی، ۶۲ساله که از ناراحتی شدید کلیه رنج می برد، در روز ۵ دیماه حالش به وخامت گرایید و به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شد. او چند روز قبل از آن نیز با بحرانی شدن وضعیتش به بیمارستان خارج زندان منتقل شده بود اما دژخیمان او را بدون رسیدگی پزشکی به زندان برگرداندند.
افشین بایمانی که از بیماری حاد قلبی رنج می برد به خاطر سه هفته اعتصاب غذا در شرایط وخیمی به سر می برد. دختر و همسر وی نیز در اعتراض به انتقال او به بند زندانیان عادی دست به اعتصاب غذا زده اند. وی ۱۶سال است كه در زندانهای قرون وسطایی رژیم آخوندی و تحت انواع فشارها قرار دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
8دی ۱۳۹۴ (29دسامبر ۲۰۱۵)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا