سال ۱۳۹۴

جان سپردن چهار زندانی اهل سنت بر اثر شكنجه و محرومیت از درمان

دهها زندانی اهل سنت در گوهر دشت زیر اعدام قرار دارند
فراخوان به حمایت از زندانیان اهل سنت و خانواده های آنان.
فاشیسم دینی حاكم بر ایران در حالیكه در ایام میلاد پیامبر اسلام دجالانه هفته وحدت برگزار می كند و از برادری و برابری بین شیعه و سنی دم می زند، سركوب، اعدام و زجركش كردن زندانیان اهل سنت را در زندانهای مختلف كشور شدت بخشیده است. در روزهای ۶، ۷، ۸ و ۹ دیماه چهار زندانی اهل سنت بر اثر شکنجه دژخیمان و محرومیت از درمان در زندان مرکزی زاهدان جان خود را از دست دادند.

در روز ۹ دی اقبال (مهدی) نارویی، ۲۳ساله، از زندانیان اهل سنت بلوچ در زندان زاهدان بر اثر شكنجه دژخیمان رژیم در بند قرنطینه این زندان جان خود را از دست داد. وی پس از آن كه به اعمال فشارهای شكنجه گران اعتراض كرد و با آنان درگیر شد، به بند قرنطینه منتقل شده بود.
سه روز پیش از آن نیز فرزاد نارویی، ۴۰ ساله در بند پنج زندان مرکزی زاهدان بر اثر شکنجه های وحشیانه و عدم رسیدگیهای پزشکی جان باخت. او پس از سه روز شکنجه در اداره آگاهی زاهدان در حالی به بند منتقل شد که از ناحیه کمر و پا زخمهای شدید داشت و حالش بسیار وخیم بود. به رغم این، سردژخیم خلیلی معاون اطلاعات زندان از هرگونه رسیدگی درمانی به وی جلوگیری کرد.
در روزهای ۷ و ۸ دیماه نیز، مهدی نارویی ۳۸ساله پس از تحمل شش سال حبس و غلام ربانی ۴۰ساله پس از تحمل دو سال حبس، بر اثر فقدان رسیدگیهای پزشکی جان خود را از دست دادند.
از سوی دیگر دهها زندانی اهل سنت در زندان گوهر دشت به ویژه در سالن ۱۰ بند چهار این زندان محكوم به اعدام شده و احكام آنها توسط دژخیمان دیوان عالی آخوندها نیز تأیید شده است. آنها با اتهامهای مسخره و آخوند ساخته یی مانند «تبلیغ علیه نظام، افساد فی الارض و محاربه» محكوم به اعدام شده اند.
علاوه بر این در روزهای اخیر در زندان گوهر دشت بندهایی كه زندانیان اهل سنت در آن به سر می برند مورد یورش پاسداران و بازرسیها و جابه جایی هایی گاه و بیگاه و اعمال محدودیتهای مضاعف واقع می شوند.
مقاومت ایران عموم مردم به خصوص جوانان از هر دین و مذهب و مرامی را به حمایت از عموم زندانیان و خانواده هایشان به ویژه زندانیان اهل سنت فرا می خواند. این رژیم دشمن همه مردم اعم از شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان است و از دین و مذهب صرفا به مثابه ابزاری برای سركوب مردم سوء استفاده می كند. برابری و وحدتی كه این رژیم از آن دم می زند، چیزی جز برابری در سركوب و ستم و اعدام و محرومیت و فقر نیست.
مقاومت ایران همچنین از عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گروه كار بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه در مورد آزادیهای مذهبی و عقیدتی و دیگر گزارشگران و ارگانهای ذیربط می خواهد در مقابل جنایتهای این رژیم قرون وسطایی سكوت ننموده و از شورای امنیت ملل متحد خواستار اقدام مؤثر برای پایان دادن به نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران و خاتمه بخشیدن به شرایط وخیم زندانها شوند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱دی ۱۳۹۴ (اول ژانویه ۲۰۱۶)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا