کمیسیون خارجه

کمیسیون خارجه: سفر وزیر خارجه آخوندها به لندن و شركت او در كنفرانس سوریه بحران سوریه را شدت می بخشد

مقاومت ایران سفر وزیر خارجه فاشیسم دینی حاكم بر ایران به انگلستان و شركت در كنفرانس «كمك رسانی به سوریه» در 4 فوریه را قویا محكوم می كند و خواستار لغو این سفر و شركت در این اجلاس است. رژیم حاكم بر ایران و جنایتهایش در سوریه مشكل اصلی این کشور و تمامی منطقه خاورمیانه است. شركت دادن این رژیم در حل این بحران به همان میزان منطقی و مشروع است كه از آتش افروز برای خاموش كردن آتش كمك گرفته شود.

رژیم ملایان با اعزام بیش از 5000 تن از اعضا و فرماندهان سپاه پاسداران و اعزام دهها هزار شبه نظامی عراقی و لبنانی و افغانی و پاكستانی خارجی و حمایتهای بیدریغ لجستیك و نظامی، عامل اصلی بقای بشار اسد و ادامه قتل عام مردم این كشور در سالهای اخیر بوده است. رژیم ایران دهها میلیارد دلار از اموال مردم ایران را هزینه نگهداشتن اسد در مسند قدرت و كشتار مردم این كشور كرده است. بالاترین مقامهای رژیم ملایان بارها تصریح كرده اند كه بدون دخالت مستقیم و تمام عیار این رژیم بشار اسد بارها سقوط می كرد. آنها به صراحت از سوریه به عنوان یكی از استانهای ایران اسم می برند كه با تمام قوا باید برای آن باید جنگید. سقوط بشار اسد یك ضربه مرگبار به این رژیم است. روحانی رئیس جمهور این رژیم در دیدار اروپایی خود در هفته گذشته، به صراحت بار دیگر بر ضرورت حمایت از اسد تاكید کرد.
جواد ظریف یك كارگزار سرسپرده دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران است كه صرفا با سركوب مطلق (از جمله حدود 2300 اعدام در دوران روحانی)، جنگ طلبی در منطقه، صدور بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بر سر كار مانده است. تنها رسالت ظریف ادامه بقای رژیم ملایان است. رژیمی كه از هر سو به ویژه به لحاظ منطقه یی در بن بست و ایزولاسیون بیسابقه یی به سر می برد.
دعوت از ظریف و سایر مقامهای رژیم برای مشاركت در حل بحران سوریه، تنها این رژیم را در جنگ افروزی بیشتر در منطقه و صدور افراطی گری اسلامی و تروریسم تشجیع می كند و یك بی احترامی جدی به مردم ایران و سوریه است كه روزانه توسط این رژیم و مزدورانش به وحشیانه ترین وضع سركوب می شوند.

شورای ملی مقاومت ایران
كمیسیون خارجه
۱۳بهمن ۱۳۹۴ (۲فوریه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا