سال ۱۳۹۴

گرداندن ۶ جوان در شهر برای تشدید جو ارعاب در جامعه در آستانه نمایش انتخابات

در روز ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) نیروهای سرکوبگر رژیم چهار جوان را در یک اقدام ضدانسانی و تحقیر آمیز در سطح شهر تبریز گرداندند. در روز ۲۱ بهمن نیز مأموران انتظامی دو جوان را که از طریق جمع آوری زباله امرار معاش می کردند، به اتهام شکستن شیشه های یک مغازه، در خیابان فرهنگ ساری گرداندند.

تمامی قربانیان از طبقات محروم و ستمدیده جامعه هستند. یکی از قربانیان که پیش از این به خاطر سرو قلیان و راه انداختن قهوه خانه خانگی در سطح شهر پارس آباد مغان (استان اردبیل-شمال غربی ایران) گردانده شد، در هنگام چرخاندن در حالی که دستانش در زنجیر بود، با دردمندی فریاد می زد: «من گرسنه ام. عیالوارم. بدهی دارم. به من شغلی بدهید. اگر شغل داشته باشم که قلیان سرو نمی کنم».

رژیم آخوندی كه در آستانه نمایش انتخابات، بیش از گذشته از فوران خشم و اعتراض مردم به ویژه جوانان به جان آمده از فقر و بیکاری و سرکوب، در هراس است، به منظور افزایش فضای وحشت در جامعه به تشدید انواع شیوه های سرکوب از جمله مجازات ضدانسانی گرداندن جوانان در سطح شهرها روی آورده است.

مقاومت ایران ضمن ابراز انزجار عمیق از این مجازات ضدانسانی و خودسرانه از عموم مردم به ویژه جوانان دلیر می خواهد این توحش اراذل و اوباش واقعی را، که کسی جز سران رژیم آخوندی نیستند، برنتابند. همچنین عموم مراجع مدافع حقوق بشر به ویژه ارگانهای مدافع حقوق کودکان و جوانان را به اقدامی مؤثر برای توقف این مجازات وحشیانه در ایران فرا می خواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹ بهمن ۱۳۹۴ (۱۸ فوریه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا